image

Archiv

01.08.2007 Nová on-line platforma zjednoduší přepravu zemního plynu přes ČR a Německo

Praha, 1 srpna, 2007 Přepravovat zemní plyn mezi Českou republikou a Německem je nyní jednodušší. Naplnění vize Evropské unie o fungování vnitřního trhu se zemním plynem se opět přiblížilo. Dva evropští provozovatelé přepravní soustavy, český RWE Transgas Net a německý ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, ode dneška…

02.07.2007 Spolupráce v přeshraniční přepravě plynu ─ Česká republika / Německo

Praha, 2 července, 2007 Dva evropští provozovatelé přepravní soustavy, česká společnost RWE Transgas Net a německá společnost ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, plánují společně poskytovat přístup k …

25.05.2007 RWE Transgas Net zjišťuje zájem o nový plynovod.

Praha, 25 května, 2007 Zjistit zájem o kapacitu plánovaného plynovodu, jenž má spojit hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny a Waidhaus, se rozhodla společnost RWE Transgas Net. Zahajuje proto informativní konzultace s potenciálními přepravci. Ti mají možnost…

22.05.2007 V Česku se připravuje výstavba nového plynovodu.

Praha, 22 května, 2007 RWE Transgas Net dnes oficiálně oznámil záměr vybudovat nový plynovod mezi hraničními předávacími stanicemi Hora Sv. Kateřiny v Krušných horách a německým Waidhausem. Rozšíření kapacity…

21.02.2007 RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Startuje unikátní projekt na ochranu přírody.

Praha, 21 února, 2007 RWE Transgas Net dnes společně s Českým svazem ochránců přírody, Správou Národního parku Podyjí, Biosférickou rezervací Dolní Morava zahájil dlouhodobý projekt systematické ochrany životního prostředí. Jako nový generální partner těchto institucí…

10.01.2006 RWE Transgas se rozdělil na dvě společnosti

Na dvě právně samostatné a nezávisle fungující části se na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona rozdělil RWE Transgas, a.s. Od Nového roku přestal vykonávat roli provozovatele přepravní soustavy, kterou nově převzala společnost RWE Transgas Net, s.r.o., a podniká výhradně jako obchodník se zemním plynem ...

10.01.2006 Přes Českou republiku nyní přepravuje zemní plyn RWE Transgas Net

Od Nového roku zahájila svou činnost společnost RWE Transgas Net, s.r.o. Jejím posláním je spolehlivý výkon povinností držitele licence na provoz přepravní soustavy podle energetického zákona. RWE Transgas Net nyní nezávisle zabezpečuje činnosti, které mají charakter přirozeného monopolu. ...

10.01.2006 Plynárenská soustava společnosti RWE Transgas Net

RWE Transgas Net zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. Těmi jsou zejména regionální distribuční společnosti. Zajišťuje provozování podzemních zásobníků a přepravu zemního plynu, který ...

02.01.2006 Zásobování České republiky zemním plynem je aktuálně zajištěno

Na základě dlouhodobých smluv na dodávky zemního plynu a tranzitních smluv jsme v pravidelném kontaktu s našimi dodavateli i zákazníky. V současné době dostáváme z Ruska v rámci sjednané flexibility dodávky plynu odpovídající ...

03.08.2005 Společnost RWE Transgas se připravuje na unbundling

Valná hromada RWE Transgas, a.s., jmenovala tři nové členy představenstva společnosti. Přerozdělením odpovědností vznikly zároveň v rámci představenstva i dva nové resorty, které budou základem budoucího provozovatele přepravní soustavy ...