image

CAMS

CAMS (Capacity Management System) je obchodní systém zajišťující obchodní bilancování plynárenské soustavy ČR a komunikaci se subjekty.

Hlavní funkcí systému CAMS je on-line rezervace kapacit všech propojovacích bodů kromě bodů hraničních, jejichž kapacita je nabízena na aukčních platformách, zobrazení přehledu všech smluv, přijímání nominací, matching a potvrzování nominací, dále stanovení alokací dodávek a odběrů. V systému CAMS jsou také publikovány faktury vystavené společností NET4GAS. Systém dále poskytuje hodnoty volných a technických kapacit a další informace, jež jsou publikovány na extranetu společnosti NET4GAS.

Přístup k systému je zajištěn pomocí webového rozhraní. Bezpečnost komunikace a jednoznačná identifikace subjektu zúčtování je zajištěna vícefaktorovým ověřením.