Vítejte v NET4GAS

Jsme provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zajišťujeme našim zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravujeme kolem 50 miliard m3 zemního plynu ročně. Jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hrajeme aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků. Zároveň se podílíme na vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Aktuality pro obchodníky

Rozhodnutí ohledně CZ-AT projektu přírůstkové kapacity

27.07.2021 ACER poskytl ERÚ a E-control více času na dosažení dohody ohledně návrhu projektu přírůstkové kapacity. >>

Desetiletý plán rozvoje

15.07.2021 Zveřejnění Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2022-2031 pro konzultaci.
Veřejná konzultace a registrace na workshop probíhá do 11.8.2021. >>

Informace o ukončení procesu přírůstkové kapacity

07.07.2021 Na základě článku 22(3) NC CAM byl ukončen proces přírůstkové kapacity na hranici mezi Polskem a Českou republikou. >>

Přírůstková kapacita 2021

02.07.2021 V souladu s NC CAM (článkem 26) NET4GAS nabízí společně se sousedními provozovateli přepravních soustav uživatelům sítě možnost předložit v rámci procesu přírůstkové kapacity (2021) nezávazné indikativní poptávky počínaje 5. červencem 2021. >>

NEWS4SHIPPERS červen 2021

22.06.2021 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

Odložení rozhodnutí o projektu přírůstkové kapacity s Rakouskem

05.05.2021 Národní regulační úřady České republiky a Rakouska podaly žádost o odložení rozhodnutí ohledně projektu přírůstkové kapacity mezi Českou republikou a Rakouskem. >>

Zveřejnění podle Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM)

05.05.2021 Národní regulační úřady České republiky a Polska vydaly koordinované rozhodnutí ve věci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. >>

Návrh projektu přírůstkové kapacity

02.11.2020 V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS ve spolupráci se společností Gaz-System Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. >>

Všechny aktuality