Vítejte v NET4GAS

Jsme provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zajišťujeme našim zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravujeme více než 50 miliard m3 zemního plynu ročně. Jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hrajeme aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků. Zároveň se podílíme na vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Aktuality pro obchodníky

Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 23. 5., 14:00

20.05.2022 NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu, která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 23. května 2022 v 14:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou. >>

Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 18. 5., 11:00

17.05.2022 NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu, která se bude konat v aukčním portálu MND Energy Storage dne 18. května 2022 v 11:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou. >>

Projekt přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem

03.05.2022 Společnost NET4GAS zveřejňuje informace v souvislosti s nadcházející roční aukcí přírůstkové kapacity. >>

Veřejná konzultace změny Řádu provozovatele přepravní soustavy

16.03.2022 Energetický regulační úřad zahájil veřejnou konzultaci změny Řádu provozovatele přepravní soustavy, která se týká především úpravy Přílohy č. 2: Kvalitativní parametry plynu. Připomínky lze podávat do 25. března 2022. >>

Žádost o výjimku z obousměrné kapacity na hraničním předávacím bodě Cieszyn

01.02.2022 Společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM spouští konzultaci s provozovateli přepravních soustav k návrhu žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Připomínky lze podávat do 28. února 2022. >>

NEWS4SHIPPERS leden 2022

19.01.2022 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

Veřejná konzultace projektu přírůstkové kapacity s Polskem

17.01.2022 Společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM spouští veřejnou konzultaci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. >>

Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 13. 5., 13:00

13.05.2022 NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu, která se bude konat v aukčním portálu MND Energy Storage dne 13. května 2022 v 13:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou. >>

Všechny aktuality