Vítejte v NET4GAS

Jsme provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zajišťujeme našim zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravujeme desítky miliard krychlových metrů zemního plynu ročně. Jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hrajeme aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků. Zároveň se podílíme na vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Aktuality pro obchodníky

Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy 2025-2034 (zahájení veřejné konzultace)

08.07.2024 Společnost NET4GAS zveřejňuje návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy 2025-2034 pro veřejnou konzultaci. Termín pro zaslání připomínek je do 9.8.2024. Registrace na online workshop je do 21.7.2024 a na fyzický workshop do 9.8.2024. >>

NEWS4SHIPPERS červen 2024

20.06.2024 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

NEWS4SHIPPERS leden 2024

29.01.2024 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

Konzultace k návrhu žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn/Český Těšín

24.10.2023 V souladu s ustanovením dle odst. 2 přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 spouští NET4GAS a společnost GAZ-SYSTEM konzultaci s potenciálně dotčenými provozovateli přepravních soustav. >>

Rozhodnutí ERÚ k čl. 14 nařízení Rady (EU) 2022/2576

21.03.2023 Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí o zavedení alternativního mechanismu podle ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. c) nařízení Rady (EU) 2022/2576. >>

Veřejná konzultace změny Řádu provozovatele přepravní soustavy

19.01.2023 Energetický regulační úřad zahájil veřejnou konzultaci změny Řádu provozovatele přepravní soustavy, která se týká úpravy Přílohy č. 2: Kvalitativní parametry plynu. Připomínky lze podávat do 1. února 2023. >>

Všechny aktuality