Vítejte v NET4GAS

Jsme provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zajišťujeme našim zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravujeme kolem 45 miliard m3 zemního plynu ročně. Jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hrajeme aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků. Zároveň se podílíme na vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Aktuality pro obchodníky

Odložení rozhodnutí o projektu přírůstkové kapacity s Rakouskem

05.05.2021 Národní regulační úřady České republiky a Rakouska podaly žádost o odložení rozhodnutí ohledně projektu přírůstkové kapacity mezi Českou republikou a Rakouskem. >>

Zveřejnění podle Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM)

05.05.2021 Národní regulační úřady České republiky a Polska vydaly koordinované rozhodnutí ve věci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. >>

NEWS4SHIPPERS leden 2021

25.01.2021 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

Veřejná zakázka na dodávku plynu

09.11.2020 Společnost NET4GAS zveřejnila veřejnou zakázku „Dodávka plynu pro r. 2021-2022“. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele NET4GAS. >>

Veřejná zakázka na dodávku elektřiny

09.11.2020 Společnost NET4GAS zveřejnila veřejnou zakázku „Dodávka elektřiny pro r. 2021-2022“. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele NET4GAS. >>

Projekt přírůstkové kapacity s Rakouskem

05.11.2020 Společnost NET4GAS předložila na ERÚ žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. >>

Projekt přírůstkové kapacity s Polskem

02.11.2020 Společnost NET4GAS předložila na ERÚ žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. >>

Desetiletý plán rozvoje

30.10.2020 Společnost NET4GAS zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2021-2030. >>

Všechny aktuality