Vítejte v NET4GAS

Jsme provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a zajišťujeme našim zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prostřednictvím soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravujeme desítky miliard krychlových metrů zemního plynu ročně. Jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hrajeme aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků. Zároveň se podílíme na vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Aktuality pro obchodníky

Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2024-2033 (zahájení veřejné konzultace)

30.06.2023 Společnost NET4GAS zveřejňuje návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2024-2033 pro veřejnou konzultaci. Veřejná konzultace a registrace na workshop probíhá do 7.8.2023. >>

NEWS4SHIPPERS červen 2023

19.06.2023 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

Rozhodnutí ERÚ k čl. 14 nařízení Rady (EU) 2022/2576

21.03.2023 Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí o zavedení alternativního mechanismu podle ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. c) nařízení Rady (EU) 2022/2576. >>

NEWS4SHIPPERS leden 2023

24.01.2023 Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách. >>

Veřejná konzultace změny Řádu provozovatele přepravní soustavy

19.01.2023 Energetický regulační úřad zahájil veřejnou konzultaci změny Řádu provozovatele přepravní soustavy, která se týká úpravy Přílohy č. 2: Kvalitativní parametry plynu. Připomínky lze podávat do 1. února 2023. >>

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2023-2032 (verze schválená ERÚ)

09.01.2023 Společnost NET4GAS zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2023-2032 (verze schválená ERÚ). >>

Výsledky počáteční analýzy Středoevropského vodíkového koridoru podporují jeho realizaci

14.11.2022 Předběžná studie proveditelnosti ukazuje, že do roku 2030 je technicky možné přepravit přes střední Evropu 120 GWh vodíku denně (odpovídá 1,3 milionu tun ročně) - především pomocí stávající infrastruktury. >>

Všechny aktuality