image

Služba Trading Region Upgrade se setkala s pozitivní odezvou trhu

19.07.2018

Nová služba Trading Region Upgrade (TRU), která propojuje rakouský a český trh s plynem, se setkala s pozitivní odezvou trhu. Během červencové roční aukce bylo prodáno přibližně 80 % z celkové kapacity TRU ve směru z České republiky do Rakouska (90 000 kWh/h/r). Účastníci trhu také vyjádřili značný zájem o nákup služby TRU na kratší dobu trvání (čtvrtletí, měsíc, den). Rozhodnutí, zda nabídnout zbývající množství v pozdějších aukcích krátkodobých produktů, bude přijato brzy. Hlavním cílem služby TRU je zjednodušení transakčních postupů a snížení transakčních nákladů.

Nová speciálně navržená služba TRU byla nabídnuta jako roční produkt rakouským a českým provozovatelem přepravní soustavy, společnostmi Gas Connect Austria a NET4GAS, formou aukce v období 2. - 16. července 2018. Jejich zákazníci měli poprvé možnost podat nabídky na přepravu plynu z Rakouska do České republiky, a naopak, s uzavřením pouhého jednoho kontraktu. Díky této službě její poskytovatelé zároveň uvádějí do praxe zájem Evropské unie na propojování trhů jednoduchým a nákladově efektivním způsobem. 

Oba provozovatelé přepravních soustav nabízejí službu TRU samostatně. Přeshraniční transakce z Rakouska na český trh s plynem zajišťuje společnost Gas Connect Austria, transakce z České republiky na rakouský trh s plynem společnost NET4GAS.

Služba TRU je nabízena v rámci jednoroční pilotní fáze, po jejímž uplynutí bude produkt vyhodnocen. 

Další informace získáte přímo od provozovatelů přepravních soustav nebo navštivte jejich webové stránky: www.net4gas.cz a www.gasconnect.at.