image

Český a rakouský trh s plynem se propojují díky nové službě “Trading Region Upgrade” (TRU)

11.06.2018

Rakouský provozovatel přepravní soustavy, společnost Gas Connect Austria, a český provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, nabízejí účastníkům trhu novou službu s názvem “Trading Region Upgrade” (TRU), a to v rámci jednoroční pilotní fáze. TRU je nová speciálně navržená služba, která přímo propojuje rakouský a český trh s plynem a jejímž hlavním cílem je zjednodušení transakčních postupů a snížení transakčních nákladů. Díky této službě její poskytovatelé zároveň plní zájem Evropské unie na propojování trhů jednoduchým a nákladově efektivním způsobem. Služba TRU se bude prodávat prostřednictvím aukcí, které budou zahájeny 2. července 2018.

Zákazníci společností Gas Connect Austria a NET4GAS, kteří v aukcích TRU uspějí, budou mít poprvé možnost přepravovat plyn z Rakouska přímo do České republiky, a naopak, s uzavřením pouhého jednoho kontraktu. To usnadní přeshraniční přepravu a zákazníkům sníží transakční náklady. Oba provozovatelé přepravních soustav nabízejí službu TRU samostatně. Přeshraniční transakce z Rakouska na český trh s plynem zajišťuje společnost Gas Connect Austria, transakce z České republiky na rakouský trh s plynem společnost NET4GAS.

Aukce služby TRU budou zahájeny dne 2. července 2018 v 9:00 hod. SELČ.

Další informace získáte přímo od provozovatelů přepravních soustav nebo navštivte jejich webové stránky: www.net4gas.czwww.gasconnect.at

 

Gas Connect Austria GmbH

Společnost Gas Connect Austria zajišťuje plynulý a spolehlivý provoz moderní a vysoce výkonné vysokotlaké přepravní soustavy pro zemní plyn. Kromě dálkových plynovodů je společnost Gas Connect Austria zodpovědná také za významnou část rakouské distribuční soustavy. Hlavním předmětem podnikání společnosti je prodej přepravních kapacit na mezinárodních přeshraničních bodech a poskytování kapacit pro vnitrostátní dodávky zemního plynu v Rakousku. Společnost Gas Connect Austria je jako rakouský provozovatel přepravní a distribuční soustavy významnou součástí rakouské a evropské soustavy pro zásobování zemním plynem. Za účelem zajištění bezpečnosti dodávek plynu v dlouhodobém horizontu je stávající infrastruktura neustále kontrolována, udržována a modernizována. Společnost Gas Connect Austria nabízí komplexní škálu logistických služeb na míru dle požadavků účastníků trhu z domova i ze zahraničí.

Kontakt pro média: publicrelations@gasconnect.at, T: 0043-1-27500-88052

NET4GAS, s.r.o.

Společnost NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu plynu v České republice a poskytuje svým zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky a související obchodní a technické služby. Společnost NET4GAS přepravuje ročně okolo 45 miliard m3 zemního plynu a provozuje více než 3800 km plynovodů, tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu. Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz. NET4GAS má více než 500 zaměstnanců.

Kontakt pro média: zuzana.kucerova@net4gas.cz, T: +420 739 537 273