image

Údržba

Útvar Údržba soustavy společnosti NET4GAS disponuje týmem zaměstnanců s dlouholetým know-how v oblasti zajišťování oprav a montáží pro přepravní soustavu NET4GAS. Vlastní a provozuje specializované technologie pro provádění oprav a zajištění provozuschopnosti přepravní soustavy NET4GAS.

Útvar Údržba soustavy zajišťuje pro přepravní plynárenskou soustavu NET4GAS činnosti ve třech hlavních oblastech:

  • opravy a montáže vyhrazených plynových zařízení (VPZ) na celé přepravní soustavě, tj. hraničních a vnitrostátních předávacích stanicích, kompresních stanicí a liniové části
  • provoz a údržbu stávajících technologických zařízení protikorozní ochrany (PKO) dle platných technických pravidel (TPG) a českých norem, včetně realizace drobných oprav a výměny poškozených částí zařízení PKO
  • provoz a údržbu telemetrie, kontrolu parametrů a dohled na technický stav telemetrie plynárenské přepravní soustavy
  • technická diagnostika a speciální měření

Společnost NET4GAS nabízí vybrané specializované služby externím subjektům - viz sekce Doplňkové služby.