image

Společnost NET4GAS zahájila provoz plynovodu Capacity4Gas

04.01.2021

Společnost NET4GAS s potěšením oznamuje, že zahájila provoz nového 150 kilometrového vysokotlakého plynovodu postaveného v rámci projektu Capacity4Gas, a to poté, co v prosinci roku 2020 získala všechna příslušná povolení. Dosažením tohoto důležitého milníku byla úspěšně dokončena druhá a poslední etapa projektu Capacity4Gas.

"Největší poděkování patří našim projektovým týmům v čele s Jaroslavem Sedlákem a Jitkou Kafkovou a všem našim zaměstnancům i smluvním partnerům, kteří se na stavbě podíleli, za jejich úsilí projekt v požadovaném čase dokončit, a to i přes nesnáze způsobené pandemií Covid-19," řekl Andreas Rau, generální ředitel společnosti NET4GAS, a dodal: „S kapitálovými výdaji přesahujícími k 31. prosinci 2020 částku 540 milionů EUR je projekt Capacity4Gas největším samostatným investičním projektem v historii naší společnosti.“

Poděkování dále patří dodavatelům za jejich profesionální práci, příslušným orgánům veřejné správy za jejich konstruktivní spolupráci, sousedním provozovatelům přepravních soustav za jejich koordinační úsilí a všem dalším partnerům za podporu při realizaci projektu.

Nová infrastruktura vybudovaná v rámci projektu Capacity4Gas posiluje propojení České republiky a celého regionu střední a východní Evropy se západoevropskými plynárenskými trhy, a zajišťuje tak přístup k diverzifikovaným dodávkám plynu za konkurenceschopné ceny, včetně přístupu k plánovaným terminálům pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu. Realizace projektu zároveň zvyšuje strategickou roli České republiky v oblasti mezinárodního tranzitu plynu, a to i s ohledem na možnou budoucí přepravu obnovitelných plynů, včetně vodíku.

První etapa projektu Capacity4Gas zahrnovala zejména výstavbu nové kompresní stanice Otvice, propojení s novým německým plynovodem EUGAL nedaleko hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny a rozšíření měřicí stanice v Lanžhotě na česko-slovenské hranici. Všechna tato zařízení byla uvedena do provozu v prosinci roku 2019.

Realizace projektu Capacity4Gas měla pozitivní ekonomický dopad díky rozsáhlým stavebním činnostem na území České republiky, se silným zapojením českých dodavatelů a subdodavatelů. Pozitivní ekonomický dopad pro Českou republiku bude mít zároveň následný provoz nově vybudované plynárenské infrastruktury.

Projekt Capacity4Gas ve zkratce

6. března 2017 Právně závazné rezervace kapacit až do výše 40 mld. m3 za rok pro období 2020–2039 obdrženy na každoroční evropské aukci kapacit PRISMA
Listopad 2018 Stavební činnost v rámci projektu Capacity4Gas zahájena
Prosinec 2019 Nový propojovací plynovod DN 1400 PN 85 na nový německý plynovod EUGAL uveden do provozu
Nová bezemisní elektricky poháněná kompresní stanice Otvice uvedena do provozu
2019 / 2020 Stávající infrastruktura zmodernizována, včetně instalace nových moderních turbosoustrojí na třech kompresních stanicích a kapacitního rozšíření hraničních předávacích stanic Hora Svaté Kateřiny a Lanžhot
1. ledna 2021 Nový vysokotlaký plynovod DN 1400 PN 85, vedoucí z nově vybudovaného rozdělovacího uzlu Kateřinský potok v Ústeckém kraji do upraveného rozdělovacího uzlu Přimda v Plzeňském kraji, uveden do provozu

 

Věděli jste, že ...

  • Maximální roční přepravní kapacita nového plynovodu DN 1400 je přibližně 27,5 miliardy metrů krychlových, což odpovídá téměř devadesátinásobku objemu nádrže Lipno, největší přehradní nádrže na území České republiky, a trojnásobku celkové roční spotřeby plynu v České republice.
  • Nový plynovod kříží 353 komunikací, jako jsou silnice, dálnice, polní a lesní cesty,
  • 99 vodních toků, tedy řek, potoků, potůčků či vodních struh, a celkem 13 železničních tratí.
  • Plynovod váží více než 96 000 tun, což představuje devítinásobek hmotnosti Eiffelovy věže v Paříži nebo více než pětisetnásobek váhy ocelové konstrukce Petřínské rozhledny v Praze.
  • Nová kompresní stanice Otvice je vybavena třemi moderními bezemisními elektricky poháněnými kompresory, které jsou tak maximálně šetrné k životnímu prostředí.
  • Řídicí systém nové kompresní stanice zpracovává 3000 signálů senzorů, měření a ovládacích povelů.
  • Celková délka kabeláže instalované v rámci nové kompresní stanice je okolo 150 kilometrů, což je stejná délka, jakou má nový plynovod z Kateřinského potoka do Přimdy.
  • Nová infrastruktura byla navržena mimo zastavěná území, v maximální možné míře v již existujících ochranných pásmech energetických koridorů.

 

Více informací o projektu Capacity4Gas najdete na www.net4gas.cz/cz/projekty/projekt-capacity4gas/.

Tisková zpráva ke stažení