image

Aktuality pro obchodníky

29.01.2024 NEWS4SHIPPERS leden 2024

Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách.

24.10.2023 Konzultace k návrhu žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn/Český Těšín

V souladu s ustanovením dle odst. 2 přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 spouští NET4GAS a společnost GAZ-SYSTEM konzultaci s potenciálně dotčenými provozovateli přepravních soustav.

19.06.2023 NEWS4SHIPPERS červen 2023

Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách.

21.03.2023 Rozhodnutí ERÚ k čl. 14 nařízení Rady (EU) 2022/2576

Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí o zavedení alternativního mechanismu podle ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. c) nařízení Rady (EU) 2022/2576.

19.01.2023 Veřejná konzultace změny Řádu provozovatele přepravní soustavy

Energetický regulační úřad zahájil veřejnou konzultaci změny Řádu provozovatele přepravní soustavy, která se týká úpravy Přílohy č. 2: Kvalitativní parametry plynu. Připomínky lze podávat do 1. února 2023.

09.01.2023 Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2024-2033 (verze schválená ERÚ)

Společnost NET4GAS zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2024-2033 (verze schválená ERÚ).

14.11.2022 Výsledky počáteční analýzy Středoevropského vodíkového koridoru podporují jeho realizaci

Předběžná studie proveditelnosti ukazuje, že do roku 2030 je technicky možné přepravit přes střední Evropu 120 GWh vodíku denně (odpovídá 1,3 milionu tun ročně) - především pomocí stávající infrastruktury.

08.07.2022 Informace o ukončení procesu přírůstkové kapacity

Na základě článku 22(3) NC CAM byl ukončen proces přírůstkové kapacity na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou.

30.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 30.6., 14:30

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 30. června 2022 v 14:30. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 30.6., 11:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 30. června 2022 v 11:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 28.6., 13:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (již uskladněný plyn), která se bude konat v aukčním portálu MND Energy Storage dne 28. června 2022 v 13:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 27.6., 14:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 27. června 2022 v 14:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  >>>