image

Aktuality pro obchodníky

01.07.2022 Desetiletý plán rozvoje

Zveřejnění Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2023-2032 pro konzultaci. Veřejná konzultace a registrace na workshop probíhá do 8.8.2022.

30.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 30.6., 14:30

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 30. června 2022 v 14:30. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 30.6., 11:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 30. června 2022 v 11:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 28.6., 13:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (již uskladněný plyn), která se bude konat v aukčním portálu MND Energy Storage dne 28. června 2022 v 13:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 27.6., 14:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 27. června 2022 v 14:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

24.06.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 29. 6., 14:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu (nové vtláčení), která se bude konat v aukčním portálu RWE Gas Storage dne 29. června 2022 v 14:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

20.06.2022 NEWS4SHIPPERS červen 2022

Společnost NET4GAS vydává další číslo obchodního newsletteru, ve kterém přináší zákazníkům novinky o svých produktech a službách.

13.05.2022 Vyhlášení aukce na zajištění uskladnění plynu 13. 5., 13:00

NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje aukci na zajištění uskladnění plynu, která se bude konat v aukčním portálu MND Energy Storage dne 13. května 2022 v 13:00. Parametry aukce budou oznámeny obchodníkům s plynem s uzavřenou rámcovou smlouvou.

03.05.2022 Projekt přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem

Společnost NET4GAS zveřejňuje informace v souvislosti s nadcházející roční aukcí přírůstkové kapacity.

16.03.2022 Veřejná konzultace změny Řádu provozovatele přepravní soustavy

Energetický regulační úřad zahájil veřejnou konzultaci změny Řádu provozovatele přepravní soustavy, která se týká především úpravy Přílohy č. 2: Kvalitativní parametry plynu. Připomínky lze podávat do 25. března 2022.

01.02.2022 Žádost o výjimku z obousměrné kapacity na hraničním předávacím bodě Cieszyn

Společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM spouští konzultaci s provozovateli přepravních soustav k návrhu žádosti o výjimku z povinnosti umožnit obousměrnou kapacitu na předávacím bodě Cieszyn na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Připomínky lze podávat do 28. února 2022.

17.01.2022 Veřejná konzultace projektu přírůstkové kapacity s Polskem

Společnost NET4GAS ve spolupráci se společností GAZ-SYSTEM spouští veřejnou konzultaci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem.

27.10.2021 Rozhodnutí ERÚ: CZ-AT projekt přírůstkové kapacity

ERÚ vydalo kladné rozhodnutí ve věci CZ-AT projektu přírůstkové Kapacity.

27.07.2021 Rozhodnutí ohledně CZ-AT projektu přírůstkové kapacity

ACER poskytl ERÚ a E-control více času na dosažení dohody ohledně návrhu projektu přírůstkové kapacity.

07.07.2021 Informace o ukončení procesu přírůstkové kapacity

Na základě článku 22(3) NC CAM byl ukončen proces přírůstkové kapacity na hranici mezi Polskem a Českou republikou.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  <a href='/cz/pro-zakazniky/aktuality-pro-obchodniky/?page=2'>&gt;&gt;&gt;