image

Provozovatelé plynárenské infrastruktury představují plán na vytvoření evropské vodíkové sítě

17.07.2020

Skupina jedenácti evropských provozovatelů plynárenské infrastruktury z devíti členských států Evropské unie dnes představuje plán na vytvoření infrastruktury určené pro přepravu vodíku, tzv. European Hydrogen Backbone. Nová studie ukazuje, že stávající plynárenskou infrastrukturu lze upravit tak, aby přepravovala vodík za přijatelných nákladů.

Studie byla vypracována společnostmi Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas a Teréga, za podpory konzultační agentury Guidehouse. Předpokladem této studie je, že se přepravní soustavy budou postupně od poloviny dvacátých let tohoto století rozvíjet a do roku 2030 vznikne plynárenská síť o délce 6 800 km propojující zejména stávající místa výroby a spotřeby vodíku (tzv. „vodíková údolí“). Do roku 2040 se předpokládá infrastruktura pro přepravu vodíku o délce 23 000 km, z nichž 75 % vznikne úpravou stávajících plynovodů a 25 % skrze nově vybudované plynovody. Nakonec vzniknou dvě paralelní plynárenské sítě: jedna pro přepravu vodíku a druhá pro přepravu (bio)metanu. Vodíková síť nabídne možnost energeticky úsporné přepravy velkých objemů vodíku na delší vzdálenosti, a to i s ohledem na místa jeho původu.

Odhadované náklady na vytvoření takové sítě jsou 27 až 64 miliard EUR, což je v kontextu přechodu celé evropské energetiky relativně umírněné. Odhadované náklady na kilogram vodíku na vzdálenost 1 000 km se pohybují od 0,09 do 0,17 EUR, což umožní nákladově efektivní přepravu vodíku na velké vzdálenosti po celé Evropě. Relativně široký rozptyl v odhadu je způsoben zejména prozatímní nejistotou týkající se nákladů na kompresní práci (v závislosti na jejich umístění a výkonu).

Zveřejnění studie přichází týden poté, co Evropská komise publikovala svou vodíkovou strategii, která potřebu vytvoření infrastruktury pro přepravu vodíku zdůrazňuje.

„Jsme rádi, že ambiciózní strategie Evropské komise na zvýšení podílu vodíku byla odstartována již v tomto desetiletí, a domníváme se, že naše iniciativa může být v tomto ohledu nápomocná. Nabízí příležitost poskytnout široký potenciál dodávek evropského vodíku různým sektorům na straně poptávky, které v souvislosti s přechodem energetiky vznikají. Pro budoucí evropský trh s vodíkem je zásadní. Domníváme se, že se vodíková síť musí stát skutečně evropskou iniciativou se silnými vazbami směřujícími k východním členským státům,“ uvedl Daniel Muthmann ze společnosti OGE.

Skupina provozovatelů plynárenské infrastruktury je přesvědčena, že vodíková síť bude jednoho dne pokrývat celou EU, a vyzývá další evropské provozovatele plynárenské infrastruktury, aby se do úvah o dalším vývoji této iniciativy zapojily.

Ke stažení:

► Tisková zpráva

►  Studie European Hydrogen Backbone