image

Zásobování České republiky zemním plynem je aktuálně zajištěno

02.01.2006
Na základě dlouhodobých smluv na dodávky zemního plynu a tranzitních smluv jsme v pravidelném kontaktu s našimi dodavateli i zákazníky. V současné době dostáváme z Ruska v rámci sjednané flexibility dodávky plynu odpovídající ...

Na základě dlouhodobých smluv na dodávky zemního plynu a tranzitních smluv jsme v pravidelném kontaktu s našimi dodavateli i zákazníky. V současné době dostáváme z Ruska v rámci sjednané flexibility dodávky plynu odpovídající smluvním ujednáním. Díky smlouvám s norskými dodavateli a našemu mezinárodnímu managementu skladovacích kapacit je zásobování plynem pro naše zákazníky zajištěno.

K problémům v zásobování by mohlo dojít pouze v případě silného omezení dodávek z Ruska nebo dlouhodobě velmi nízkých teplot. To však v současné době nepředpokládáme.

Situaci sledujeme velmi pozorně a učiníme s potřebnou profesionalitou vše nutné a možné, abychom udrželi zásobování našich zákazníků bez přerušení.

 

Eva Sittingerová

tiskový mluvčí RWE Transgas Net, s.r.o.