image

Profil společnosti

NET4GAS zajišťuje

 • mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku,
 • vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky,
 • flexibilní přepravní soustavu orientovanou na poptávku a související obchodní a technické služby. 

NET4GAS ve zkratce

 • Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice.
 • Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu).
 • Provozuje více než 3800 km plynovodů.
 • Provozuje tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu.
 • Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz.
 • Zaměstnává více než 500 zaměstnanců.
 • Je jedním z největších firemních dárců v oblasti ochrany přírody v České republice.
 • Je společensky odpovědnou firmou. 

Naše strategie

Naše poslání

Naším posláním je zajišťovat ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby našim zákazníkům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a poskytovat dostatečné kapacity za každé relevantní situace v oblasti dodávek plynu, a to nediskriminujícím a transparentním způsobem.

Naše vize

NET4GAS jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy bude hrát aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků.

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou základním kamenem a nejvýznamnější hodnotou naší společnosti. Jejich týmová práce a silná motivace dosahovat stanovených cílů jsou významnými faktory trvalého rozvoje společnosti s jasným zaměřením na tři strategické pilíře, tj. flexibilitu soustavy, provozní dokonalost a novou podobu trhu.

Vedle řady atraktivních kapacitních produktů, které nabízíme svým zákazníkům, je to především posilování flexibility naší soustavy díky budování nových přeshraničních propojů a optimalizaci stávajících, jež nám umožňuje rychle reagovat na měnící se vzorce toků plynu v Evropě, a tím zároveň významně podporovat další integraci trhu.

Usilujeme o provozní dokonalost s cílem plnit očekávání našich zákazníků a současně zvládat finanční a provozní výzvy plynoucí z rostoucích výkyvů ve využívání soustavy, rostoucí úrovně regulace a konkurence na energetických trzích.

Budeme i nadále pomáhat při vytváření evropského energetického trhu v kontextu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, a přispívat tak k zachování a posilování fungujících trhů s plynem, zejména v regionu střední a středovýchodní Evropy, ve kterém působíme.

V naplňování své vize a strategických cílů jsme významně podporováni našimi silnými a dlouhodobě orientovanými investory, kteří tak zastřešují strategii naší společnosti.

Jsme si zároveň plně vědomi naší společenské odpovědnosti a striktně dodržujeme politiku ochrany životního prostředí se závazkem vůči současným i budoucím generacím.

Náš vlastník

Společnost NET4GAS je plně vlastněna společností NET4GAS Holdings, s.r.o., která je v držení konsorcia společností Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. (50 %) a Borealis Novus Parent B.V. (50 %).  

Allianz Capital Partners je vnitropodnikovým investičním správcem skupiny Allianz pro alternativní kapitálové investice. Prostřednictvím svých kanceláří v Mnichově, Londýně, New Yorku a Singapuru spravuje alternativní aktiva v hodnotě více než 16 miliard eur. Investičně se zaměřuje na infrastrukturu, obnovitelné zdroje energie a na soukromé kapitálové fondy. Cílem investiční strategie Allianz Capital Partners je generovat atraktivní, dlouhodobé a stabilní výnosy a zároveň diverzifikovat celkové investiční portfolio pro pojišťovací společnosti skupiny Allianz.
Allianz je jednou z nejsilnějších finančních komunit na světě. Nabízí širokou škálu pojišťovacích služeb a služeb v oblasti správy majetku. Skupina Allianz spravuje investiční portfolio v hodnotě okolo 640 miliard eur. Správci aktiv, společnosti Allianz GI a PIMCO, navíc spravují peněžní prostředky třetích stran ve výši 1,3 bilionu eur. Allianz obsluhuje více než 85 milionů zákazníků ve zhruba 70 zemích a je třetí největší pojišťovnou v České republice s předepsaným hrubým pojistným v roce 2015 ve výši 12 miliard korun. Více informací naleznete na www.allianzcapitalpartners.com.

OMERS Infrastructure je lídrem v oblasti přímých investic do infrastruktury s více než desetiletou investiční zkušeností. Se svými kancelářemi v Torontu, Londýně, New Yorku a Sydney je investiční větví jednoho z největších kanadských penzijních fondů Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) s ratingem AAA, který spravuje čistá aktiva v hodnotě 77 miliard kanadských dolarů.  OMERS Infrastructure spravuje čistá aktiva pro OMERS (15 miliard kanadských dolarů) a třetí strany prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia aktiv v oblasti infrastruktury, které vykazují stabilitu a vytváří silné peněžní toky, a do různých odvětví, včetně energetiky, dopravy a sociální infrastruktury. Více informací naleznete na https://omersprivatemarkets.com nebo www.omers.com.

Ke stažení