image

Přes Českou republiku nyní přepravuje zemní plyn RWE Transgas Net

10.01.2006
Od Nového roku zahájila svou činnost společnost RWE Transgas Net, s.r.o. Jejím posláním je spolehlivý výkon povinností držitele licence na provoz přepravní soustavy podle energetického zákona. RWE Transgas Net nyní nezávisle zabezpečuje činnosti, které mají charakter přirozeného monopolu. ...
Společnost převzala od RWE Transgas, a.s., vlastnictví a provoz 3 640 km přepravní plynárenské soustavy
Všichni obchodníci se zemním plynem mají zajištěny stejné podmínky pro své podnikání

Od Nového roku zahájila svou činnost společnost RWE Transgas Net, s.r.o. Jejím posláním je spolehlivý výkon povinností držitele licence na provoz přepravní soustavy podle energetického zákona. RWE Transgas Net nyní nezávisle zabezpečuje činnosti, které mají charakter přirozeného monopolu. Ty byly do společnosti vyčleněny z RWE Transgas, a.s.

Rozdělení společnosti RWE Transgas změnilo model fungování českého plynárenského trhu. Přepravu zemního plynu, který nakoupí RWE Transgas od producentů, nyní zajišťuje RWE Transgas Net. V jednotlivých krajích plyn dále prodávají regionální distribuční společnosti. Smlouvy o jeho nákupu mají možnost uzavírat s regulérními obchodníky, kteří získali licenci pro svou činnost od Energetického regulačního úřadu. RWE Transgas je jedním z nich.

„Pod novou značkou RWE Transgas Net chceme být i nadále pro všechny obchodníky se zemním plynem odpovědným partnerem, na kterého je spolehnutí. Naší prioritou je poskytování kvalitních služeb a trvalý růst bezpečnosti provozu,“ řekl k zahájení činnosti Jan Nehoda, jednatel RWE Transgas Net, s.r.o.

Od 1. ledna 2006 zabezpečuje RWE Transgas Net tranzitní přepravu zemního plynu přes Českou republiku a přepravu pro všechny obchodníky se zemním plynem u nás. Společnost převzala od RWE Transgas vlastnictví a provoz všech 3 640 km přepravní plynárenské soustavy. RWE Transgas Net zároveň provozuje a udržuje šest podzemních zásobníků plynu v lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje s celkovou uskladňovací kapacitou ve výši 2 055 mil. m3.

Jednatelé společnosti RWE Transgas Net, s. r. o.:

Prof. Dr. Klaus Homann

Thomas Kleefuß

Jan Nehoda

Eva Sittingerová

tisková mluvčí RWE Transgas Net, s.r.o.

T 267 973 260, F 267 976 802, E eva.sittingerova@rwe-transgasnet.cz

RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí aktivit RWE Energy v České Republice. Ty řídí RWE Transgas, a.s., který zajišťuje dovoz a přepravu zemního plynu a prostřednictvím šesti regionálních distribučních společností (Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Jihomoravská plynárenská, a.s.) řídí obchod se zemním plynem v ČR.

RWE Energy je distribuční a síťová společnost v koncernu RWE pro kontinentální Evropu. Celkem ve dvanácti regionech, z toho šesti v Německu, poskytuje RWE Energy elektřinu, plyn, vodu a s tím související služby tzv. z jedné ruky.