image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Aktiva celkem 53 473 47 971 45 234 45 952
Tržby 8 054 7 335 7 397 9 280
Provozní zisk 5 030 4 534 4 196 5 756
Čistý zisk 3 330 2 933 2 634 1 417
Počet zaměstnanců2 535 523 512 515

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.

2Přepočtený stav