image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

31. 12. 2023 31. 12. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 61 877 62 628 55 287 55 915 53 473
Tržby 3 005 12 950 10 373 10 029 8 054
Provozní zisk -571 8 870 6 407 6 341 5 030
Čistý zisk -1 706 6 241 3 795 4 244 3 330
Počet zaměstnanců 525 563 559 546 535

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.