image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015
Aktiva celkem 47 971 45 234 45 952 49 846
Tržby 7 335 7 397 9 280 9 879
Provozní zisk 4 534 4 196 5 756 5 307
Čistý zisk 2 933 2 634 1 417 2 762
Počet zaměstnanců2 523 512 515 506

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.

2Přepočtený stav