image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2014
Aktiva celkem 45 234 45 952 49 846 51 334
Tržby 7 397 9 280 9 879 8 781
Provozní zisk 4 196 5 756 5 307 4 495
Čistý zisk 2 634 1 417 2 762 3 076
Počet zaměstnanců2 512 515 506 506

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.

2Přepočtený stav