image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Aktiva celkem 55 915 53 473 47 971 45 234
Tržby 10 029 8 054 7 335 7 397
Provozní zisk 6 341 5 030 4 534 4 196
Čistý zisk 4 244 3 330 2 933 2 634
Počet zaměstnanců2 546 535 523 512

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.

2Přepočtený stav