image

Klíčové ukazatele

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny NET4GAS1 (v mil. Kč) dle IFRS

  31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013
Aktiva celkem 45 952 49 846 51 334 56 784
Tržby 9 280 9 879 8 781 9 012
Provozní zisk 5 756 5 307 4 495 4 777
Čistý zisk 1 417 2 762 3 076 3 506
Počet zaměstnanců 515 506 506 516

1Skupina NET4GAS zahrnuje společnost NET4GAS, s.r.o., a společnost BRAWA, a.s.