image

RWE Transgas Net zjišťuje zájem o nový plynovod.

25.05.2007
Praha, 25 května, 2007 Zjistit zájem o kapacitu plánovaného plynovodu, jenž má spojit hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny a Waidhaus, se rozhodla společnost RWE Transgas Net. Zahajuje proto informativní konzultace s potenciálními přepravci. Ti mají možnost…

Praha, 25. května, 2007

Zjistit zájem o kapacitu plánovaného plynovodu, jenž má spojit hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny a Waidhaus, se rozhodla společnost RWE Transgas Net. Zahajuje proto informativní konzultace s potenciálními přepravci. Ti mají možnost se nezávazně vyjádřit do 30. června 2007. Bude-li jejich poptávka dostatečná, očekává se, že na přelomu let 2007 a 2008 by se již uskutečnila oficiální jednání, která by měla vést k podepsání závazných kontraktů. Objem takto smluvně zajištěné přepravní kapacity bude jedním z kritérií pro určení celkové kapacity plánovaného vysokotlakého plynovodu.

„Pro možné zvýšení přepravní kapacity existují tři hlavní důvody. Jsou jimi nedostatek pevné kapacity na tomto plynovodu pociťovaný během několika po sobě jdoucích zimních období, předpokládaná vyšší poptávka po přepravní kapacitě ve výše uvedeném směru a plánovaná stavba nové trasy pro ruský plyn do Evropy. Předpokládáme proto, že o nový plynovod bude zájem,“ uvedl Prof. Dr. Klaus Homann, jednatel a CEO RWE Transgas Net, s.r.o. „Vlastní přeprava novým plynovodem by měla být postupně navyšována v průběhu let 2011 až 2015,“ dodal K. Homann.

Projekt rozšíření kapacit plánovaný společností RWE Transgas Net znamená pro Českou republiku další diverzifikaci toků zemního plynu. Přivedení zemního plynu touto cestou by se pak projevilo zvýšením bezpečnosti dodávek pro tuzemské zákazníky. Výstavba plynovodu RWE Transgas Net se však dosud nachází v plánovací fázi. V současnosti se teprve analyzují tři možné trasy, které vedou regiony Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň a Středočeský kraj (Praha).


Mgr. Jitka Kadavá,

tisková mluvčí RWE Transgas Net, s.r.o.

T: 267 973 260

E: jitka.kadava@rwe.cz

RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí mezinárodního energetického koncernu RWE. Vznikla 1. ledna 2006 oddělením přepravy zemního plynu od obchodu s plynem na základě účinnosti zákona. Vystupuje jako samostatná společnost, která zajišťuje bezpečnou a spolehlivou vnitrostátní přepravu zemního plynu a jeho tranzit odběratelům v dalších zemích.

Zemní plyn přepravuje RWE Transgas Net, s.r.o., v České republice sítí plynovodů dlouhou 3 642 kilometrů. Ze všech neobnovitelných zdrojů energie je zemní plyn ve vztahu k přírodě tím nejšetrnějším. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami.