image

Organizační struktura

NET4GAS, s.r.o.

CEO - Andreas Rau

 • Interní audit - Zuzana Hrnčířová
 • Kancelář vedení společnosti - Martin Kolář
 • Lidské zdroje - Barbora Bořková
 • Obchod - Tomáš Vyležík
 • Právní záležitosti, regulace a komunikace - Peter Hejma
 • Strategie - Michal Slabý

COO - Radek Benčík

 • Investiční projekty - Jitka Kafková
 • Provoz soustavy - Jaroslav Sedlák
 • Technická podpora soustavy - Miroslav Holý
 • Údržba soustavy - Pavel Mottl

Do jmenování nového finančního ředitele povede dočasně útvary Kontroling, účetnictví a daně a Treasury Anreas Rau (CEO) a útvary Nákup a IT dočasně povede Radek Benčík (COO).

 • IT - Zdeněk Haloda
 • Kontroling, účetnictví a daně - Jan Martinec
 • Nákup, Voz. park, Hosp. správa - Peter Belošovič
 • Treasury - Tomáš Samec