image

Kontaktní osoby

E: capacitybooking@net4gas.cz  

Tomáš Vyležík
Senior manažer
Vztahy a smlouvy se zákazníky
T: +420 220 225 329
E: tomas.vylezik@net4gas.cz

David Urban
Vztahy a smlouvy se zákazníky
T: +420 220 224 584
E: david.urban@net4gas.cz

Drahomíra Glacová
Vztahy a smlouvy se zákazníky
T: +420 220 225 350
E: drahomira.glacova@net4gas.cz  

Michal Mareš
Vztahy a smlouvy se zákazníky
T: +420 220 225 370
E: michal.mares@net4gas.cz 

Stanislav Vagaský
Vztahy a smlouvy se zákazníky
T: +420 220 225 326
E: stanislav.vagasky@net4gas.cz