image

RWE Transgas se rozdělil na dvě společnosti

10.01.2006
Na dvě právně samostatné a nezávisle fungující části se na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona rozdělil RWE Transgas, a.s. Od Nového roku přestal vykonávat roli provozovatele přepravní soustavy, kterou nově převzala společnost RWE Transgas Net, s.r.o., a podniká výhradně jako obchodník se zemním plynem ...
Právním oddělením přepravy zemního plynu od obchodu splňuje společnost zákonné požadavky
RWE Transgas je nyní pouze regulérním obchodníkem se zemním plynem

Na dvě právně samostatné a nezávisle fungující části se na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona rozdělil RWE Transgas, a.s. Od Nového roku přestal vykonávat roli provozovatele přepravní soustavy, kterou nově převzala společnost RWE Transgas Net, s.r.o., a podniká výhradně jako obchodník se zemním plynem. Rozdělení společnosti neboli právní unbundling má zajistit rovnoprávnost všech dovozců a obchodníků na trhu se zemním plynem a souvisí s procesem liberalizace.

„Vyčlenění přepravy zemního plynu z integrované společnosti, jakou doposud byl RWE Transgas, bylo náročné. Jsem rád, že se nám vše podařilo dobře a ve stanovených termínech zvládnout,“ uvedl Dr. Ulrich Jobs, předseda představenstva RWE Transgas, a.s. „V rámci příprav na unbundling jsme museli rozdělit účetnictví, informační systémy i organizační strukturu. To pro nás znamená mimo jiné řadu nových nákladů. Jejich výše se pohybuje přibližně ve výši sto milionů korun,“ dodal Jobs.

K další změně uspořádání trhu se zemním plynem v ČR dojde k 1. lednu 2007. Vzhledem k zákonem dané povinnosti právního rozdělení budou k tomuto datu rozděleny na dvě právně samostatné části také regionální distribuční společnosti. I na úrovni jednotlivých krajů tak budou zvlášť pracovat nezávislí provozovatelé přepravní soustavy a obchodníci se zemním plynem.

Nové složení představenstva RWE Transgas, a.s., po unbundlingu:

Dr. Ulrich Jobs, CEO, předseda představenstva

Martin Herrmann, CFO, místopředseda představenstva

Dr. Filip Thon, CSO, člen představenstva

Milan Kajtman, CCO, člen představenstva

Dr. Frank-Detlef Drake, CPO, člen představenstva

Martin Chalupský

tiskový mluvčí RWE Transgas, a.s.

T 267 974 464, F 267 976 971, E martin.chalupsky@rwe-cs

RWE Transgas, a.s., řídí aktivity RWE Energy v České republice. Zajišťuje dovoz zemního plynu a prostřednictvím šesti regionálních distribučních společností (Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Jihomoravská plynárenská, a.s.) řídí obchod se zemním plynem v ČR.

RWE Energy je distribuční a síťová společnost v koncernu RWE pro kontinentální Evropu. Celkem ve dvanácti regionech, z toho šesti v Německu, poskytuje RWE Energy elektřinu, plyn, vodu a s tím související služby tzv. z jedné ruky.