Přepravní soustava

Přepravní soustava
  • Legenda
  • hraniční předávací stanice
  • kompresní stanice
  • hraniční předávací stanice mimo území ČR
  • kompresní stanice mimo území ČR
  • tranzitní plynovod
  • vnitrostátní plynovod

Společnost NET4GAS provozuje plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce více než 3 800 km se jmenovitými průměry od DN 80 do DN 1400 a se jmenovitými tlaky od 4,0 do 8,5 MPa.

Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajišťován na kompresních stanicích v Kralicích nad Oslavou, Kouřimi, Břeclavi a ve Veselí nad Lužnicí. Celkový instalovaný výkon kompresních stanic je 243 MW.

Zemní plyn je na vstupu do a na výstupu z České republiky přejímán a předáván, tzn. objemově a kvalitativně měřen, na hraničních předávacích stanicích – mezi Českou republikou a Slovenskem v Lanžhotě, mezi Českou republikou a Německem v Hoře Svaté Kateřiny, Olbernhau, Brandově a Waidhausu. Mezi Českou republikou a Polskem je plyn měřen v polském Těšíně.

  Severní větev Jižní větev
Kompresní stanice Kralice Kouřim Břeclav Veselí n/L
Počet turbosoustrojí 5x 6 MW 5x 6 MW 9 x 6 MW 9 x 6 MW
2x 13 MW 2x 13 MW 1x 23 MW  
Instalovaný výkon na KS 56 MW 56 MW 77 MW 54 MW
Celkový instalovaný výkon pro přepravu 243 MW

Z přepravní soustavy je zemní plyn dále předáván přes 99 předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu, k přímo připojeným zákazníkům a do podzemních zásobníků plynu. Na všech předávacích stanicích je instalováno obchodní měření množství plynu.

Detailní informace k přepravní soustavě NET4GAS naleznete v Desetiletém plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR v sekci Rozvojové plány.