Přepravní soustava

Přepravní soustava
  • Legenda
  • hraniční předávací stanice
  • kompresní stanice
  • hraniční předávací stanice mimo území ČR
  • kompresní stanice mimo území ČR
  • tranzitní plynovod
  • vnitrostátní plynovod

Společnost NET4GAS provozuje plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce 3973 km se jmenovitými průměry od DN 80 do DN 1400 a se jmenovitými tlaky od 4,0 do 8,5 MPa.

Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajišťován kompresními stanicemi v Břeclavi, Kouřimi, Kralicích nad Oslavou, Otvicích a ve Veselí nad Lužnicí. Celkový instalovaný výkon kompresních stanic je 281 MW mechanického výkonu.

Zemní plyn je na vstupu do a na výstupu z České republiky předáván, tzn. objemově a kvalitativně měřen se stanovením předávané energie obsažené v zemním plynu, a to na hraničních předávacích stanicích – mezi Českou republikou a Slovenskem v Lanžhotě, mezi Českou republikou a Německem v Hoře Svaté Kateřiny, Olbernhau, Brandově, Deutschneudorfu a Waidhausu. Mezi Českou republikou a Polskem je plyn předáván v polském Těšíně.

Kompresní stanice Břeclav Kouřim Kralice Otvice Veselí n/L
Počet turbosoustrojí 9x 6 MW 5x 6 MW 5x 6 MW 3x 8 MW 6x 6 MW
1x 16 MW 2x 13 MW 2x 13 MW    
  1x15 MW 1x 12 MW 1x 12 MW    
Instalovaný výkon na KS 85 MW 68 MW 68 MW 24 MW 36 MW
Celkový instalovaný výkon pro přepravu 281 MW

Z přepravní soustavy je zemní plyn dále předáván přes 100 předávacích stanic do vnitrostátní distribuce plynu, k přímo připojeným zákazníkům a do podzemních zásobníků plynu. Na všech předávacích stanicích je instalováno obchodní měření množství plynu.

Detailní informace k přepravní soustavě NET4GAS naleznete v Desetiletém plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR v sekci Rozvojové plány.