image

Kreditní rating

Moody's Investors Service: rating "Baa2", výhled stabilní

Ratingová agentura Moody's Investors Service udělila v lednu 2019 dlouhodobé ratingové hodnocení společnosti NET4GAS, s.r.o., na úrovni "Baa2" se stabilním výhledem.

Fitch Ratings: rating "BBB", výhled stabilní

Ratingová agentura Fitch potvrdila v červnu 2018 dlouhodobé ratingové hodnocení společnosti NET4GAS, s.r.o., na úrovni "BBB" se stabilním výhledem.

S&P Global Ratings

Dne 30. května 2019 ukončila agentura S&P Global Ratings na žádost společnosti ratingové hodnocení NET4GAS. Seniorní nezajištěný dluh byl v době ukončení hodnocen na stupni „BBB“.