image

Nová on-line platforma zjednoduší přepravu zemního plynu přes ČR a Německo

01.08.2007
Praha, 1 srpna, 2007 Přepravovat zemní plyn mezi Českou republikou a Německem je nyní jednodušší. Naplnění vize Evropské unie o fungování vnitřního trhu se zemním plynem se opět přiblížilo. Dva evropští provozovatelé přepravní soustavy, český RWE Transgas Net a německý ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, ode dneška…

Praha, 1. srpna, 2007

Spolupráce RWE Transgas Net, s.r.o. a ONTRAS – VNG Gastransport GmbH

Přepravovat zemní plyn mezi Českou republikou a Německem je nyní jednodušší. Naplnění vize Evropské unie o fungování vnitřního trhu se zemním plynem se opět přiblížilo. Dva evropští provozovatelé přepravní soustavy, český RWE Transgas Net a německý ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, ode dneška společně poskytují přístup ke svým přepravním plynárenským soustavám. Obchodníci se zemním plynem a ostatní přepravující tak mohou nyní k přepravě v rámci celého regionu od slovensko-české hranice až po německý Steinitz využívat jednu společnou platformu. 

„Zákazníci mohou nyní přepravovat zemní plyn do západní Evropy trasami Lanžhot-Steinitz a Waidhaus-Steinitz v obou směrech, aniž by museli žádat o přeshraniční propojovací bod v Hoře Svaté Kateřiny. Jde o výrazné zjednodušení dosavadní praxe. Tuto novou spolupráci také ocenili zástupci evropských energetických regulátorů (ERGEG) na své poslední schůzce s účastníky trhu, která se konala 6. července v Krakově,“ uvedl Dr. Klaus Homann, jednatel a CEO RWE Transgas Net, s.r.o. „Uvažujeme o dalším rozšíření partnerství. Necháváme dveře otevřené také ostatním provozovatelům napojených přepravních soustav. Záleží jenom na jejich rozhodnutí, zda se budou chtít v budoucnosti k naší spolupráci v přepravě plynu připojit,“ konstatoval Uwe Ringel, výkonný ředitel ONTRAS - VNG Gastransport GmbH.

Potenciální zákazníci naleznou on-line platformu nesoucí jméno GATRAC (Gas Transport Cooperation) společně s veškerými informacemi o harmonizovaných produktech a nabízených souvisejících službách obou společností na internetových stránkách www.gatrac.com. Společný projekt usnadňuje přístup k údajům obou provozovatelů přepravní soustavy a současně napomáhá větší transparentnosti. Uveřejňuje informace o kapacitě, která je k dispozici, poplatcích a umožňuje zákazníkům objednávat kapacitu po celé délce přeshraniční přepravní cesty.

ONTRAS – VNG Gastransport GmbH

Stefanie Mrázek

Grid Marketing

T +49 341 443 – 2153

E: info@ontras.com

 

ONTRAS – VNG Gastransport GmbH je nadregionální společnost pro logistiku přepravy zemního plynu. Provozuje síť, kterou tvoří 7000 kilometrů vysokotlakého plynovodu a která je součástí evropské plynárenské soustavy, a poskytuje služby související s přepravou plynu. Jako plošný provozovatel sítě v odbytové oblasti, která zahrnuje 153 provozovatelů sítě a rozprostírá se po 5 zemích východní části Německa, společnost ONTRAS vykonává klíčové funkce, které zajišťují hladký průběh přepravy plynu na základě dohody o spolupráci pro danou odbytovou oblast.

 

RWE Transgas Net, s.r.o.

Mgr. Jitka Kadavá,

tisková mluvčí

T: 267 973 260

E: jitka.kadava@rwe.cz

 

RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí mezinárodního energetického koncernu RWE. Vznikl 1. ledna 2006 oddělením přepravy zemního plynu od obchodu s plynem na základě účinnosti energetického zákona. Vystupuje jako samostatná společnost, která zajišťuje bezpečnou a spolehlivou vnitrostátní přepravu zemního plynu a jeho tranzit odběratelům v dalších zemích.

Zemní plyn přepravuje RWE Transgas Net, s.r.o., v České republice sítí plynovodů dlouhou 3 642 kilometrů. Ze všech neobnovitelných zdrojů energie je zemní plyn ve vztahu k přírodě tím nejšetrnějším. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami.