image

Kreditní rating NET4GAS je nadále na investičním stupni BBB

04.07.2017

Mezinárodní ratingové agentury S&P Global Ratings a Fitch Ratings na konci června potvrdily dlouhodobé ratingové hodnocení společnosti NET4GAS na investičním stupni BBB se stabilním výhledem. Obě ratingové zprávy nadále odrážejí skutečnost, že společnost NET4GAS má finanční sílu dostát včas a v plné výši svým současným i budoucím závazkům a je připravena na uskutečnění svých plánovaných dlouhodobých investic.

Kromě finanční síly založené na stabilním a předvídatelném cash-flow, vysoké míry flexibility a strategické dlouhodobé orientace vlastníků společnosti, zaznamenaly agentury také prodloužení splatnosti bankovního financování. „Využili jsme příznivé situace na trhu a refinancovali část našeho dluhu dříve. Úvěrové linky splatné v roce 2018 a 2019 byly v květnu tohoto roku zcela nahrazeny novými linkami s pětiletou splatností,“ říká Václav Hrach, jednatel a výkonný ředitel pro finance společnosti NET4GAS.

Ratingové agentury měly k dispozici investiční plány společnosti navazující na březnovou celoevropskou aukci kapacit. V té byla nabídnuta a úspěšně prodána nová přeshraniční kapacita propojující německou tržní oblast GASPOOL a Českou republiku a tržní oblast České republiky a Slovenska. „Jsme v následujících letech připraveni tento projekt realizovat a investovat do české plynárenské infrastruktury,“ komentuje Václav Hrach připravenost společnosti NET4GAS k investicím, kterou zprávy obou předních ratingových agentur potvrzují.

Kontakt:
Zuzana Kučerová
Tel.: +420 220 225 446 | Mob.: +420 739 537 273 | Email: zuzana.kucerova@net4gas.cz