image

Management

Andreas Rau

generální ředitel

Andreas Rau vystudoval strojní inženýrství na Porúrské univerzitě v Bochumi a Evropská studia na Rýnsko-Vestfálském vysokém učení technickém (RWTH) v Cáchách (Aachen).  

Svou kariéru zahájil v roce 1997 u společnosti Ruhrgas AG Technical System Design v Essenu. Poté co zastával různé pozice v technickém a obchodním řízení přepravy zemního plynu ve společnosti E.ON Ruhrgas AG, byl v roce 2006 jmenován členem představenstva společnosti eustream, a.s. v Bratislavě, kde se později stal jeho předsedou. Koncem roku 2011 transformoval eustream v samostatného a nezávislého provozovatele sítě tranzitních plynovodů, který je objemem přepravovaného plynu jedním z největších TSO v Evropské unii. Počátkem roku 2010 byl Andreas Rau jmenován členem představenstva SPP, a.s. v Bratislavě, kde byl do začátku roku 2013 odpovědný za zásobování plynem a odbyt, obchodování plynem, prodej elektřiny a optimalizaci portfolia.

Generálním ředitelem společnosti NET4GAS se stal v prosinci 2013


Ing. Radek Benčík, MBA

výkonný ředitel pro provoz

Radek Benčík vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně a v roce 2005 úspěšně zakončil studium MBA na prestižní Nottingham Trent University.

Působil od roku 2008 ve společnosti Alstom, s. r. o., na pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services pro Českou republiku a Slovensko a zároveň jako člen managementu pro oblast střední Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Realizoval projekty na snížení emisí elektráren a tepláren, např. pro skupinu ČEZ v Prunéřově nebo pro Žilinskou teplárenskou na Slovensku. Před tím byl generální ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA Praha, a. s., a zároveň jednatel ŠKODA Praha Invest, s. r. o. Od roku 2001 pracoval v managementu společnosti ŠKODA JS a následně i jako její generální ředitel, předseda představenstva a člen představenstva mezinárodní skupiny OMZ Nuclear Division.

Výkonným ředitelem pro provoz společnosti NET4GAS se stal v roce 2011.


Ing. Václav Hrach, Ph.D.

výkonný ředitel pro finance

Václav Hrach v roce 1997 absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze v oboru ekonomika a řízení podniku a tamtéž v roce 2000 završil postgraduální doktorské studium (Ph.D.). Profesní kariéru zahájil již v posledním ročníku studia v útvaru marketingu akciové společnosti Škoda Praha, a.s. V letech 1997 až 2000 byl partnerem společnosti TES Praha, a.s., kde vedl řadu významných projektů zaměřených na controlling a management informací. V této době přednášel také na strojní fakultě ČVUT v Ústavu řízení a ekonomiky podniku. Od roku 2000 působil ve společnosti MVV Energie CZ s.r.o. zpočátku jako finanční ředitel a od roku 2005 jako CEO a jednatel. Od roku 2009 byl členem představenstva a později předsedou představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. V této funkci úspěšně završil program restrukturalizace skupiny a dosáhl podstatného zvýšení přidané ekonomické hodnoty a výrazného zvýšení tržního podílu skupiny. Václav Hrach zastupoval MVV ve výkonné radě Teplárenského sdružení České republiky a radě COGEN Czech.

Výkonným ředitelem pro finance společnosti NET4GAS se stal v březnu 2014.