image

Evropská vodíková síť se prodlužuje na 40 000 km a zahrnuje nyní nově dalších 11 zemí

13.04.2021
  • K iniciativě European Hydrogen Backbone (EHB) se nově připojilo 12 evropských provozovatelů přepravních soustav z jedenácti evropských zemí.
  • Skupina EHB představuje vizi možného rozvoje plynárenské infrastruktury pro přepravu vodíku v 21 zemích o celkové délce 39 700 km.
  • Dvě třetiny soustavy tvoří upravené plynovody pro přepravu zemního plynu.
  • Nižší investiční náklady na jeden kilometr ve srovnání s předchozími odhady.

Iniciativa European Hydrogen Backbone (Evropská vodíková síť) dnes představuje aktualizovanou verzi své vize možného rozvoje dedikované infrastruktury pro přepravu vodíku po Evropě o délce 39 700 km do roku 2040, přičemž po roce 2040 se očekává její další rozvoj. Tato síť propojuje 21 evropských zemí. Dnes publikovaná vize navazuje na EHB zveřejněnou v červenci 2020, která na toto téma podnítila diskusi v celé Evropě. Tato studie zahrnovala síť o délce 23 000 km v deseti evropských zemích.

Dvoutřetinový podíl upravených plynovodů

Přibližně 69% navrhované vodíkové sítě se skládá ze stávajících plynovodů upravených pro přepravu vodíku. Zbývajících 31% nově vybudovaných plynovodů je zapotřebí k připojení nových odběratelů. Plynovody bude nutné vybudovat v zemích s vysokou očekávanou budoucí poptávkou a nabídkou vodíku.

Nižší investiční náklady na kilometr potrubí

Vybudování plánovaných 40 000 km páteřní soustavy v roce 2040 vyžaduje odhadovanou celkovou investici ve výši 43–81 mld. EUR. Investice na jeden kilometr plynovodu je ve srovnání s původně odhadovanými investičními náklady Evropské vodíkové sítě nižší. Zatímco původní plán zahrnoval pouze odhady nákladů na plynovody o průměru 48 palců, tato aktualizace bere v úvahu, že velká část dnešní infrastruktury pro zemní plyn a budoucí vodíková infrastruktury se skládá z menších plynovodů. Menší plynovody jsou méně nákladné na úpravy, vedou však k poněkud vyšším nákladům na přepravu za kilometr. Přeprava vodíku na 1 000 km by stála v průměru 0,11–0,21 EUR za kg vodíku, což činí EHB nákladově efektivní volbou pro přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti.

Stabilní regulační rámec je nutnou podmínkou

Zveřejněné mapy rozvoje vodíkové infrastruktury pro roky 2030, 2035 a 2040 odrážejí vizi 23 evropských provozovatelů plynárenských přepravních soustav založené na analýze rozvoje infrastruktury v kontextu plnění dekarbonizačních cílů. Je důležité zdůraznit, že jak jednotlivé trasy, tak jejich termín zprovoznění nejsou ničím definitivním. Finální návrh páteřní přepravní soustavy a její načasování jejího zprovoznění závisí na tržních podmínkách jak pro vodík, tak i pro zemní plyn a zejména na vytvoření vhodného a stabilního regulačního rámce.

“Evropa potřebuje velmi rychle vyvinout dedikovanou infrastrukturu na přepravu vodíku. Tato nová EHB studie ukazuje určitou silniční mapu, jak by celá věc mohla fungovat“, říká prof. Ad van Wijk, autor návrhu elektrolyzéru 2x40 GW a poradce iniciativy Hydrogen Europe.

"Jsme rádi, že se k iniciativě EHB připojilo jedenáct nových zemí. Naše nová studie ukazuje, že je skutečně možné vybudovat celoevropskou vodíkovou infrastrukturu založenou převážně na upravené stávající plynárenské infrastruktuře, “ říká Daniel Muthmann, koordinátor iniciativy EHB a vedoucí korporátního rozvoje, strategie, politiky a komunikace v OGE.