image

NET4GAS rozdělil studentům VŠCHT 50 000 korun na prospěchová stipendia

20.10.2021

 

  • NET4GAS navázal na tradici podpory pražské Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a předali dekrety motivačního stipendia dvěma studentům Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší.

Toto motivační stipendium je udělováno nejlepším studentům ústavu za výborné studijní výsledky v uplynulém akademickém roce. Jeho výše činí 25 000 Kč pro každého studenta.

Letošní držitelé stipendia, Jakub-Vojtěch Ballek a Martin Burjánek jsou studenty 2. ročníku magisterského studia studijního programu Energie a paliva, specializace Plynná a pevná paliva.

„Spolupráce s technickými školami je pro nás naprosto logická a nepochybuji, že i oboustranně výhodná. Nejde pro nás jen o hledisko personální, ale i o důraz na firemní společenskou odpovědnost. Vytvářet vztah se studenty už v průběhu jejich studia a případně jim i později nabízet uplatnění je dalším důležitým cílem našeho partnerství. Jsem přesvědčena, že právě dnešní studenti pomohou s již probíhající energetickou transformací, ze které plynárenství musí v dlouhodobém horizontu vyjít jako bezuhlíkový sektor,“ říká Barbora Bořková, HR Business Partner NET4GAS.

„Minulý akademický rok byl pro všechny studenty i přednášející z pochopitelných důvodů velmi těžký. Jsem rád, že se nám i přesto podařilo zachovat dlouhodobou spolupráci s NET4GAS a můžeme ocenit naše studenty, kteří i v této obtížné situaci dokázali dosáhnout skvělých studijních výsledků. Motivační stipendia jsou důležitá pro podporu zájmu mladých lidí o technické obory,“ uvedl vedoucí ústavu, docent Karel Ciahotný.

NET4GAS je od roku 2012 také partnerem Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, pomáhá také středním, základním a mateřským školám v regionech, ve kterých působí. 

Společnost si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto systematicky a dlouhodobě rozvíjí svou koncepci firemního dárcovství a sponzoringu. Aktivně se angažuje ve třech oblastech: ochrana přírody (NET4GAS Blíž přírodě), výchova, vzdělávání a výzkum (NET4GAS Blíž poznání) a komunitní rozvoj (NET4GAS Blíž regionům). Více informací najdete na stránkách www.net4gas.cz v sekci CSR.

Tisková zpráva je ke stažení zde.