image

V Česku se připravuje výstavba nového plynovodu.

22.05.2007
Praha, 22 května, 2007 RWE Transgas Net dnes oficiálně oznámil záměr vybudovat nový plynovod mezi hraničními předávacími stanicemi Hora Sv. Kateřiny v Krušných horách a německým Waidhausem. Rozšíření kapacity…

Praha, 22. května, 2007

RWE Transgas Net dnes oficiálně oznámil záměr vybudovat nový plynovod mezi hraničními předávacími stanicemi Hora Sv. Kateřiny v Krušných horách a německým Waidhausem. Rozšíření kapacity české vysokotlaké sítě plynovodů umožní společnosti zapojit se v budoucnu také do přepravy zemního plynu transportovaného z Ruska severní trasou přes Baltské moře. Plán projektu počítá s propojením tranzitní soustavy s novým plynovodem OPAL na německém území, který bude přímo napojený na baltský plynovod Nord Stream. Pro tuzemské zákazníky bude výstavba nového plynovodu znamenat další diverzifikaci toků zemního plynu a zvýšení bezpečnosti zásobování. Výši investic odhaduje RWE Transgas Net zhruba na 15 mld. Kč.

„Realizace projektu závisí na tom, zda bude definitivně schválena výstavba nového plynovodu pod Baltským mořem. Pokud se záměr uskuteční, začneme nový plynovod na území České republiky stavět asi za dva roky. Přeprava by potom byla postupně navyšována v letech 2011 až 2015,“ uvedl Prof. Dr. Klaus Homann, jednatel a CEO RWE Transgas Net, s.r.o. „Nyní jsme v plánovací fázi, ve které budeme mimo jiné zkoumat poptávku potenciálních přepravců o nové kapacity,“ dodal.

Podle plánů RWE Transgas Net existují tři možné trasy, kterými by mohl nový plynovod vést. Nacházejí se na území regionů Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň a Středočeský kraj (Praha). Dalším krokem bude jednání se zhruba pěti tisíci vlastníky pozemků. „Výstavba plynovodů je spojena s minimálním záborem půdy – často není širší než třicet metrů,“ konstatoval Jan Nehoda, další z jednatelů RWE Transgas Net. „Po skončení stavby je pak půda ve většině případů vrácena k původnímu využití. Za dva roky od prvního výkopu už nikdo nemusí poznat, že v zemi je uloženo potrubí.“

Projekt Nord Stream by mohl hrát významnou roli v evropském zásobování zemním plynem. Díky nově vytvořené cestě pro přepravu plynu by totiž dále zvýšil bezpečnost dodávek. Výstavbu této severní trasy identifikovala Evropská unie v programu „Transevropské sítě“ (TEN) jako „záměr ve společném zájmu“. V právních aktech vydaných k tomuto programu se pak členské státy zavazují přijmout veškerá opatření, která budou považovat za nezbytná k jeho usnadnění a urychlení.

Dokončení projektu Nord Stream je plánováno na rok 2011. Poté by z Ruska bylo přepravováno přímo baltským plynovodem a dálkovody propojených evropských států až 55 miliard kubických metrů zemního plynu ročně.


Mgr. Jitka Kadavá,

tisková mluvčí RWE Transgas Net, s.r.o.

T: 267 973 260,

E: jitka.kadava@rwe.cz


RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí mezinárodního energetického koncernu RWE. Vznikl

1. ledna 2006 oddělením přepravy zemního plynu od obchodu s plynem na základě účinnosti zákona. Vystupuje jako samostatná společnost, která zajišťuje bezpečnou a spolehlivou vnitrostátní přepravu zemního plynu a jeho tranzit odběratelům v dalších zemích.

Zemní plyn přepravuje RWE Transgas Net, s.r.o., v České republice sítí plynovodů dlouhou 3 642 kilometrů. Ze všech neobnovitelných zdrojů energie je zemní plyn ve vztahu k přírodě tím nejšetrnějším. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami.