image

Společnost RWE Transgas se připravuje na unbundling

03.08.2005
Valná hromada RWE Transgas, a.s., jmenovala tři nové členy představenstva společnosti. Přerozdělením odpovědností vznikly zároveň v rámci představenstva i dva nové resorty, které budou základem budoucího provozovatele přepravní soustavy ...
Milan Kajtman, Filip Thon a Frank-Detlef Drake novými členy představenstva

Valná hromada RWE Transgas, a.s., jmenovala tři nové členy představenstva společnosti. Přerozdělením odpovědností vznikly zároveň v rámci představenstva i dva nové resorty, které budou základem budoucího provozovatele přepravní soustavy (TSO). Nová organizační struktura společnosti nyní umožní splnit požadavek unbundlingu na právní a organizační rozdělení společnosti od 1. ledna 2006.

„RWE Transgas prochází v současnosti rozsáhlou interní reorganizací. Veškeré změny provádíme tak, abychom splnili zákonnou povinnost rozdělení společnosti na dva samostatné subjekty,“ uvedl Dr. Ulrich Jobs, předseda představenstva RWE Transgas.

Nový člen představenstva RWE Transgas Ing. Milan Kajtman povede resort CCO (Chief Commercial Officer) zastřešující národní obchod.

Druhým novým členem představenstva je Dr. Filip Thon, který převezme vedení resortu CSO (Chief Sercives Officer) po Miladě Vlasákové. M. Vlasáková k dnešnímu datu ukončí své působení v představenstvu a bude dále pracovat v dozorčí radě RWE Transgas. Představenstvo společnosti na svém dnešním zasedání poděkovalo M. Vlasákové za její dlouholetou práci ve vedení společnosti.

Jako třetí nový člen do představenstva společnosti usedne od 1. září Dr. Frank-Detlef Drake, který bude odpovídat za nově zřízený resort Portfoliomanagement nákupu (CPO - Chief Procurement Officer).

Změny v představenstvu zahrnují také vznik dvou resortů, které budou hlavními pilíři budoucího provozovatele přepravní soustavy (TSO)

od 1. ledna 2006. Jsou jimi TSO Capacity v čele s členem představenstva

Prof. Dr. Klaus Homann a TSO Operation v čele s členem představenstva Ing. Janem Nehodou.

 

Složení představenstva RWE Transgas od 1. září 2005

Dr. Ulrich Jobs – předseda představenstva/CEO

Martin Herrmann – místopředseda představenstva/CFO

Milan Kajtman – člen představenstva/CCO

Dr. Frank-Detlef Drake - člen představenstva/CPO

Dr. Filip Thon – člen představenstva/CSO

Prof. Dr. Klaus Homann – člen představenstva/TSO Capacity

Jan Nehoda – člen představenstva/TSO Operation

 

Martin Chalupský

tiskový mluvčí RWE Transgas, a.s.

T 267 974 464, F 267 976 971, E martin.chalupsky@rwe-cs

RWE Transgas, a.s., řídí aktivity RWE Energy v České republice. Zajišťuje dovoz a přepravu zemního plynu a prostřednictvím šesti regionálních distribučních společností (Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Jihomoravská plynárenská, a.s.) řídí obchod se zemním plynem v ČR.

RWE Energy je distribuční a síťová společnost v koncernu RWE pro kontinentální Evropu. Celkem ve dvanácti regionech, z toho šesti v Německu, poskytuje RWE Energy elektřinu, plyn, vodu a s tím související služby tzv. z jedné ruky.

 

Profily nových členů představenstva RWE Transgas, a.s.

 

Ing. Milan Kajtman vystudoval VŠE v Praze. Po dlouholeté praxi v bankovnictví se v posledních pěti letech věnuje plynárenství. Od roku 2000 pracoval pro rakouský Ferngas AG Linz a poté zastával funkci člena představenstva Jihočeské plynárenské, a.s., s odpovědností za obchod a marketing. Od ledna 2005 řídil M. Kajtman oblast vnitrostátního obchodu se zemním plynem v RWE Energy CR.

 

Dr. Filip Thon je absolventem oboru plynárenství na VŠCHT v Praze a studia završil doktorátem na VŠB v Ostravě. Od roku 1995 pracoval ve firmě Accenture GmbH ve Frankfurtu nad Mohanem jako poradce pro vývoj a implementaci strategií a rozsáhlých restrukturalizačních projektů pro velké evropské energetické a plynárenské společnosti. Od poloviny roku 2004 je zodpovědný za procesně-organizační rozvoj společností skupiny RWE v České republice a za řízení sdílených služeb.

 

Dr. Frank-Detlef Drake vystudoval obor strojírenství a technologie na Univerzitě v Hannoveru a University of Wisconsin-Madison (USA). Po doktorandském studiu, které završil v roce 1995 na Institutu termodynamiky hamburské univerzity, působil v letech 1995 – 2002 ve společnosti McKinsey&Company jako firemní konzultant a od roku 2001 jako partner. Ve své poradenské činnosti se zaměřil na oblast energetiky a chemického průmyslu. Koncem roku 2002 přešel do koncernu RWE, kde nejprve řídil útvar Elektrárny ve společnosti RWE Rheinbraun. Po sloučení RWE Rheinbraun a RWE Power vedl útvar Asset Managementu RWE Power AG.