image

Program rovného zacházení

Program opatření slouží k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ústatním účastníkům trhu s plynem, pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji přepravní soustavy a přístupu do ní.