image

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společnost NET4GAS věnuje důkladně. Společnost deklaruje, že patří mezi špičku, pokud jde o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Bezpečnostní programy a strategie převyšují rámec legislativy i pravidelných auditů a inspekcí a korespondují se standardy OHSAS 18001. To se týká jak zaměstnanců společnosti, tak i jejích dodavatelů. Proto je systém řízení bezpečnosti přenášen také do partnerských organizací. Základním cílem je, aby každý zaměstnanec odcházel domů stejně zdravý, jako byl při příchodu do zaměstnání.

Ke stažení