image

Projekt Capacity4Gas

Projekt Capacity4Gas přispívá k zajištění bezpečnosti energetických dodávek

Hlavním důvodem realizace projektu Capacity4Gas je rozšiřování mezery mezi nabídkou a poptávkou po zemním plynu v Evropě. Ve své zprávě z roku 2016 Mezinárodní energetická agentura odhadla, že vzhledem ke klesající těžbě plynu v Evropě bude do roku 2030 zapotřebí dovézt z mimoevropských zdrojů přibližně 100 miliard metrů krychlových plynu ročně (dvanáctinásobek celkové roční spotřeby České republiky). K vyplnění této mezery může pomoci kombinace dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) a přepravy prostřednictvím plynovodů.

V této souvislosti je projekt Capacity4Gas součástí větší iniciativy zaměřené na zajištění bezpečného a finančně efektivního přístupu k dodávkám plynu prostřednictvím nových plynovodních kapacit, zejména v Baltském moři, přičemž nově budovaná infrastruktura v České republice bude dostupná všem zájemcům z řad účastníků trhu, a to na zcela transparentním a nediskriminačním základě, a bude sloužit pro přepravu všech druhů zemního plynu bez ohledu na jejich původ, např. z Norska, Ruska nebo ze Severní Ameriky. Projekt Capacity4Gas přispěje ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu v České republice a v celém regionu střední a východní Evropy. Zároveň s tím projekt dále posílí strategickou roli České republiky v oblasti mezinárodního tranzitu plynu.

Vzhledem k tomu, že poptávka trhu po nové dlouhodobé přepravní kapacitě byla v rámci závazné celoevropské aukce přepravních kapacit konané v březnu 2017 závazně potvrzena, vstoupil projekt Capacity4Gas do fáze realizace. Ta bude probíhat v plné koordinaci s provozovateli sousedních přepravních soustav v Německu a na Slovensku. 

Projekt Capacity4Gas přináší do České republiky rozsáhlé investice

Cílem projektu Capacity4Gas realizovaného společností NET4GAS je vybudovat novou plynárenskou infrastrukturu, z níž většina se bude nacházet na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Cílem projektu je propojit plynárenskou infrastrukturu provozovanou společností NET4GAS s plánovaným plynovodem EUGAL v Německu a zvýšit její kapacitu pro potřeby dodávek plynu do České republiky a pro další tranzit přes Slovensko. Projekt bude realizován ve dvou etapách, jejichž dokončení je plánováno na roky 2019 a 2021.

Více informací najdete v oficiálním letáku projektu: