image

Projekt Capacity4Gas

Projekt Capacity4Gas přispívá k zajištění bezpečnosti energetických dodávek

Hlavním důvodem realizace projektu Capacity4Gas je zvětšování rozdílu mezi nabídkou a poptávkou po zemním plynu v Evropě. Ve své zprávě z roku 2016 Mezinárodní energetická agentura odhadla, že vzhledem ke klesající těžbě plynu v Evropě bude do roku 2030 zapotřebí dovézt z mimoevropských zdrojů přibližně 100 miliard metrů krychlových plynu ročně (dvanáctinásobek celkové roční spotřeby České republiky). K vyplnění tohoto rozdílu může pomoci kombinace dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) a přepravy prostřednictvím plynovodů.

V této souvislosti je projekt Capacity4Gas součástí větší iniciativy zaměřené na zajištění bezpečného a finančně efektivního přístupu k dodávkám plynu prostřednictvím nových plynovodních kapacit, zejména v Baltském moři, přičemž nově budovaná infrastruktura v České republice bude dostupná všem zájemcům z řad účastníků trhu, a to na zcela transparentním a nediskriminačním základě, a bude sloužit pro přepravu všech druhů zemního plynu bez ohledu na jejich původ, např. z Norska, Ruska nebo ze Spojených států. Projekt Capacity4Gas tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu v České republice a v celém regionu střední a východní Evropy a zároveň s tím dále posílí strategickou roli České republiky v oblasti mezinárodního tranzitu plynu.

Vzhledem k tomu, že výrazná poptávka trhu po nové dlouhodobé přepravní kapacitě byla potvrzena v rámci závazné celoevropské aukce přepravních kapacit konané v březnu roku 2017 na platformě PRISMA, vstoupil projekt Capacity4Gas do fáze realizace, a to v plné součinnosti s provozovateli sousedních přepravních soustav v Německu a na Slovensku. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce.

Projekt Capacity4Gas přináší do České republiky rozsáhlé investice

Záměrem projektu Capacity4Gas je vybudovat novou plynárenskou infrastrukturu zejména na území Ústeckého a Plzeňského kraje a propojit ji se stávající přepravní soustavou a s plynovodem EUGAL v Německu. Projekt navyšuje kapacitu přepravní soustavy (na vstupu zhruba o 35 mld. m3/rok) pro potřeby dodávek plynu do České republiky a pro další tranzit přes Slovensko. Nová infrastruktura bude na různých místech napojena na stávající českou přepravní soustavu, což umožní dodávky zemního plynu do domácí distribuční soustavy. Projekt je realizován ve dvou etapách, přičemž dokončení první etapy je plánováno na konec roku 2019 a druhé etapy zhruba o rok později.

Animovaná mapa projektu Capacity4Gas

3D video kompresní stanice Otvice

Leták projektu Capacity4Gas