image

Nová studie: vodíku pro evropskou síť by mělo být dost

15.06.2021
  • Nová studie iniciativy European Hydrogen Backbone (EHB) odhaduje poptávku po vodíku v EU a Spojeném království do roku 2050 na 2 300 TWh, což odpovídá 20-25 % budoucí poptávky po energii v těchto regionech.
  • Existuje zde i dostatečný potenciál pro výrobu tohoto množství “zeleného” a “modrého” vodíku, pravděpodobný je ale také dovoz ze sousedních regionů.
  • Potrubní doprava je nákladově efektivnější než námořní nebo přenos energie prostřednictvím elektrické sítě.  

Iniciativa European Hydrogen Backbone prostřednictvím studie představila analýzu budoucí poptávky, nabídky a přepravy vodíku v Evropě. Doplnila tak nedávno zveřejněné plány EHB, podle kterých bude do roku 2040 síť vodíkových potrubí dlouhá téměř 40 000 km a propojí 19 členských států EU a také Spojené království a Švýcarsko.

Vodík pomůže Evropě stát se klimaticky neutrálním kontinentem

V EU a Spojeném království by do roku 2050 mohla poptávka po vodíku dosáhnout přibližně 2 300 TWh (z toho 2 000 TWh v EU). To odpovídá přibližně 45 % spotřeby zemního plynu v těchto regionech v roce 2019.  Vodík má zásadní význam pro dekarbonizaci zejména chemického průmyslu (čpavek a vysoce hodnotné chemikálie), výroby železa a oceli a paliv. Bude hrát důležitou roli rovněž při zajišťování řízení elektrické soustavy, jako palivo pro těžkou dopravu a v některých zemích při vytápění budov.

Nižší investiční náklady na kilometr potrubí

Vybudování plánovaných 40 000 km páteřní soustavy v roce 2040 vyžaduje odhadovanou celkovou investici ve výši 43–81 mld. EUR. Investice na jeden kilometr plynovodu je ve srovnání s původně odhadovanými investičními náklady Evropské vodíkové sítě nižší. Zatímco původní plán zahrnoval pouze odhady nákladů na plynovody o průměru 48 palců, tato aktualizace bere v úvahu, že velká část dnešní infrastruktury pro zemní plyn a budoucí vodíková infrastruktury se skládá z menších plynovodů. Menší plynovody jsou méně nákladné na úpravy, vedou však k poněkud vyšším nákladům na přepravu za kilometr. Přeprava vodíku na 1 000 km by stála v průměru 0,11–0,21 EUR za kg vodíku, což činí EHB nákladově efektivní volbou pro přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti.

Evropa může být soběstačná se “zeleným” i “modrým” vodíkem, dovoz je ale pravděpodobný

Celkovou očekávanou poptávku po vodíku by potenciálně mohl pokrýt tzv. zelený vodík vyráběný v EU a ve Spojeném království s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výroba takového množství zeleného vodíku na domácím trhu je však podmíněna souhlasem veřejnosti s urychleným rozšířením instalované kapacity obnovitelných zdrojů, financováním, regulací a stanovením norem kvality. Studie předpokládá, že se náklady na výrobu zeleného vodíku sníží, což umožní jeho rychlé rozšíření. Kromě něj lze v Evropě vyrábět také velké množství relativně levného tzv. modrého vodíku, který rychle povede ke snižování emisí a urychlí tempo přechodu. Studie rovněž ukazuje, že dovoz vodíku potrubím může být atraktivním doplňkem domácích dodávek.

Páteřní vodíková síť je nákladově efektivní a nezbytná pro vytvoření přeshraničního trhu 

Využití stávající plynové infrastruktury hraje klíčovou roli při propojování míst nabídky a poptávky po vodíku. Vodíkové potrubí je nákladově nejefektivnější možností pro dálkovou přepravu velkých objemů s cenou 0,11-0,21 EUR/kg na 1 000 km, která předčí přepravu lodí na všechny rozumné vzdálenosti v rámci Evropy a sousedních regionů. Podle studie jsou potrubí pro velkoobjemovou přepravu energie, kdy je požadovaným konečným produktem vodík, i bez započtení nákladů na flexibilitu (např. skladování energie) nákladově efektivnější než elektrická přenosová síť, dodávající stejné množství energie. 

"Naše nová studie ukazuje, že vodík bude mít zásadní význam v mnoha odvětvích poptávky po energii. A páteřní síť bude prostředkem, který umožní propojit nabídku s poptávkou v rámci Evropy a zároveň umožní nákladově konkurenceschopný dovoz," říká Daniel Muthmann, koordinátor iniciativy EHB a vedoucí oddělení podnikového rozvoje, strategie, politiky a komunikace ve společnosti OGE.