image

Spolupráce v přeshraniční přepravě plynu ─ Česká republika / Německo

02.07.2007
Praha, 2 července, 2007 Dva evropští provozovatelé přepravní soustavy, česká společnost RWE Transgas Net a německá společnost ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, plánují společně poskytovat přístup k …

Praha, 2. července, 2007

Dva evropští provozovatelé přepravní soustavy, česká společnost RWE Transgas Net a německá společnost ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, plánují společně poskytovat přístup k přeshraniční přepravní kapacitě přes hlavní propojovací body a další služby, a to v celém regionu od slovensko-české hranice až po německý Steinitz. Klíčovým nástrojem je společná platforma, která bude zainteresovaným obchodníkům a přepravujícím k dispozici od 1. srpna 2007.

Toto partnerství bude potenciálním zákazníkům představeno prostřednictvím online platformy nesoucí jméno GATRAC (Gas Transport Cooperation). Připojením na internet klienti získají všechny důležité informace o harmonizovaných produktech a několika souvisejících službách, které budou nabízeny. Zákazníci budou moci přepravovat plyn důležitými přepravními trasami do západní Evropy a budou mít i možnost využít trasy Lanžhot- Steinitz a Waidhaus-Steinitz v obou směrech, aniž by museli žádat o přeshraniční propojovací bod Hora Svaté Kateřiny.

Vzájemná spolupráce dvou sousedících provozovatelů přepravních soustav v obchodu kapacitou zjednoduší přeshraniční přepravu mezi Českou republikou a Německem, dvěma členskými státy Evropské unie. Společný projekt podporuje evropskou snahu o vytvoření vnitřního trhu s plynem. Nový nástroj také napomáhá větší transparentnosti, a to tím, že v souvislosti se snazším přístupem k informacím provozovatelů přeravní soustavy uvádí kapacitu, která je k dispozici, a přináši tarify a další údaje o několika soustavách.

Obě spolupracující společnosti uvažují o rozšíření partnerství - nechávají otevřené dveře pro provozovatele napojených přepravních soustav, aby se v budoucnosti ke spolupráci v přepravě plynu připojili. Platformu bude možné najít od 1. srpna 2007 na stránkách: www.gatrac.com.ONTRAS – VNG Gastransport GmbH

Stefanie Mrázek

Grid Marketing

T: +49 341 443 – 2153

E: info@ontras.com 


ONTRAS – VNG Gastransport GmbH je nadregionální společnost pro logistiku přepravy zemního plynu. Provozuje síť, kterou tvoří 7000 kilometrů vysokotlakého plynovodu a která je součástí evropské plynárenské soustavy, a poskytuje služby související s přepravou plynu. Jako plošný provozovatel sítě v odbytové oblasti, která zahrnuje 153 provozovatelů sítě a rozprostírá se po 5 zemích východní části Německa, společnost ONTRAS vykonává klíčové funkce, které zajišťují hladký průběh přepravy plynu na základě dohody o spolupráci pro danou odbytovou oblast.


RWE Transgas Net, s.r.o.

Mgr. Jitka Kadavá,

tisková mluvčí

T: 267 973 260

E: jitka.kadava@rwe.cz 


RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí mezinárodního energetického koncernu RWE. Vznikl 1. ledna 2006 oddělením přepravy zemního plynu od obchodu s plynem na základě účinnosti zákona. Vystupuje jako samostatná společnost, která zajišťuje bezpečnou a spolehlivou vnitrostátní přepravu zemního plynu a jeho tranzit odběratelům v dalších zemích.

Zemní plyn přepravuje RWE Transgas Net, s.r.o., v České republice sítí plynovodů dlouhou 3 642 kilometrů. Ze všech neobnovitelných zdrojů energie je zemní plyn ve vztahu k přírodě tím nejšetrnějším. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami.