image

Pro dodavatele

Veřejné zakázky

Společnost NET4GAS je jakožto provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR zadavatelem zadávajícím sektorové veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Na základě zmíněného zákona je povinna postupovat pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek. V současné době finanční limity stanovené nařízením vlády činí 11 915 000 Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a 149 224 000 Kč v případě zakázek na stavební práce. NET4GAS zveřejňuje oznámení o zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek, v Evropském věstníku (TED) a současně na Profilu zadavatele.

Ostatní zakázky

components.net4gas.proebiz.no_data

V případě zájmu o zařazení do portfolia poptávaných dodavatelů pro výběrová řízení společnosti NET4GAS nás kontaktujte na libuse.latalova@net4gas.cz