image

Pro dodavatele

Veřejné zakázky

Společnost NET4GAS je jakožto provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR zadavatelem zadávajícím sektorové veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Na základě zmíněného zákona je povinna postupovat pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek. V současné době finanční limity stanovené nařízením vlády činí 11 247 000 Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a 140 448 000 Kč v případě zakázek na stavební práce. NET4GAS zveřejňuje oznámení o zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek, v Evropském věstníku (TED) a současně na Profilu zadavatele.

Ostatní zakázky

23.03.2023
Montážní práce na VTL plynovodech - kvalifikace
Probíhá
31.12.23 18:30

 • Datum - začátek výběrového řízení
 • Název výběrového řízení - název vymezující obsah výběrového řízení
 • Stav:
  • připravuje se - výběrové řízení je ve fázi přípravy
  • probíhá - začalo první kolo výběrového řízení
  • ukončeno - výběrové řízení skončilo
 • Kolo1 - datum ukončení prvního kola výběrového řízení
 • Možnosti:
  • - po kliknutí na ikonu se zobrazí bližší informace k výběrovému řízení
  • - po kliknutí na ikonu se zobrazí přihláška k výběrovému řízení

V případě zájmu o zařazení do portfolia poptávaných dodavatelů pro výběrová řízení společnosti NET4GAS nás kontaktujte na pavel.kucirek@net4gas.cz