image

Plynárenská soustava společnosti RWE Transgas Net

10.01.2006
RWE Transgas Net zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. Těmi jsou zejména regionální distribuční společnosti. Zajišťuje provozování podzemních zásobníků a přepravu zemního plynu, který ...

RWE Transgas Net, s.r.o., vlastní a provozuje přepravní soustavu na základě licence udělené v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Svou přepravní kapacitu přitom nabízí nejen společnosti RWE Transgas, ale také třetím stranám. V rámci každodenní činnosti se zaměstnanci společnosti starají o obchod s kapacitou, správu aktiv a samozřejmě o provoz a údržbu přepravní soustavy. Dále provozuje šest podzemních zásobníků plynu s celkovou kapacitou 2 055 mil. m3 zemního plynu.

 

Přepravní soustava

RWE Transgas Net zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. Těmi jsou zejména regionální distribuční společnosti. Zajišťuje provozování podzemních zásobníků a přepravu zemního plynu, který je v nich uskladněn.

 

Místy vstupu do přepravní soustavy RWE Transgas Net jsou hraniční předávací stanice v lokalitách Lanžhot a Hora Svaté Kateřiny na území ČR, Olbernhau a Waidhaus na území SRN a osm předávacích stanic (šest vlastních a dvě pronajaté) na podzemních zásobnících plynu. Místy výstupu z přepravní soustavy jsou hraniční předávací stanice Waidhaus a Obernhau na území SRN, Hora Svaté Kateřiny na území ČR a 84 vnitrostátních předávacích stanic. Jejich prostřednictvím je plyn dodáván tuzemským obchodním partnerům.

Z technického hlediska je přepravní soustava RWE Transgas Net tvořena plynovody vysokého a velmi vysokého tlaku s jmenovitými tlaky od

PN 4,0 MPa do PN 8,4 MPa. Celková délka plynovodů je 3 640 km a převažuje potrubí s průměrem nad 500 mm (DN 100 až DN 1 400).

 

Podzemní zásobníky plynu

RWE Transgas Net provozuje na území České republiky šest podzemních zásobníků plynu v lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje s celkovou uskladňovací kapacitou ve výši

2 055 mil. m3. Úlohou podzemních zásobníků plynu je uskladňovat přebytky plynu v letním období, krýt sezónní zimní odběry včetně odběrových špiček v období s minimálními venkovními teplotami, tj. zajištění vyrovnané bilance mezi zdroji a spotřebou zemního plynu v České republice.

 

 

Eva Sittingerová

tisková mluvčí RWE Transgas Net, s.r.o.

T 267 973 260, F 267 976 802, E eva.sittingerova@rwe-transgasnet.cz

 

RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí aktivit RWE Energy v České Republice. Ty řídí RWE Transgas, a.s., který zajišťuje dovoz a přepravu zemního plynu a prostřednictvím šesti regionálních distribučních společností (Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Jihomoravská plynárenská, a.s.) řídí obchod se zemním plynem v ČR.

RWE Energy je distribuční a síťová společnost v koncernu RWE pro kontinentální Evropu. Celkem ve dvanácti regionech, z toho šesti v Německu, poskytuje RWE Energy elektřinu, plyn, vodu a s tím související služby tzv. z jedné ruky.