image

Společnost NET4GAS díky nízkým úrokovým sazbám dále optimalizuje svou kapitálovou strukturu

17.07.2018

Společnost NET4GAS využila příznivé situace na finančních trzích a díky nízkým úrokovým sazbám refinancovala část svých dluhopisů ve výši 2,646 miliardy Kč splatných v roce 2021. Nový korunový dluhopis byl vydán se splatností v roce 2025 a nese roční fixní kupon. Transakcí nedošlo ke změně výše dluhu společnosti.

„Společnost NET4GAS touto transakcí snížila riziko budoucího refinancování a zajistila si dlouhodobý zdroj pro své plánované investiční projekty,“ řekl Václav Hrach, jednatel a výkonný ředitel pro finance společnosti NET4GAS.

Jako jediný „Dealer Manager“ se na transakci podílela Česká spořitelna, a.s.  Řízení pasiv formou „exchange and tender offer“, které společnost NET4GAS zvolila, představovalo jedinečnou a inovativní strukturu, jelikož nahradilo část nesplacených dluhopisů vydaných v rámci programu EMTN a kótovaných na Irské burze novým dluhopisem vydaným dle českého práva a kótovaným na Burze cenných papírů Praha. Transakce měla u investorů dobrý ohlas. Příležitosti prodloužit svou pozici ve společnosti NET4GAS totiž využili držitelé téměř 38 % objemu původní emise, což je nad úrovní benchmarku považovaného u takového typu transakce za úspěšný.