image

Ratingové agentury potvrdily stabilitu společnosti NET4GAS

26.06.2018

Mezinárodní ratingové agentury S&P Global Ratings a Fitch Ratings v červnu potvrdily dlouhodobé ratingové hodnocení společnosti NET4GAS na investičním stupni BBB se stabilním výhledem. Znovu tak ocenily její stabilní a předvídatelné cash flow, solidní likviditu a obezřetnou a flexibilní finanční politiku. Obě ratingové zprávy rovněž vyzdvihly dlouhodobou podporu, které se společnosti NET4GAS dostává od svých strategických vlastníků ze skupin Allianz a OMERS.

„Domníváme se, že společnost NET4GAS je klíčovou součástí tranzitní plynárenské cesty pro zásobování spotřebitelů v západní, jižní a východní Evropě a v budoucnu si tuto svou klíčovou roli zachová. Je to díky reverzibilním trasám (východ-západ, západ-východ), její výhodné poloze a investicím do projektu Capacity4Gas,“ uvádí zpráva ratingové agentury S&P Global Ratings.

Kreditní rating na investičním stupni BBB, který odráží dostatečnou schopnost subjektu dostát svým závazkům, si společnost NET4GAS udržuje již od počátku svého hodnocení v roce 2014.

„Obhájením ratingu společnost NET4GAS kontinuálně potvrzuje naplňování svého cíle být stabilní firmou, která dlouhodobě pečlivě plánuje a řídí své cash flow, včetně investičního programu. To vše za podpory svých vlastníků,“ říká Václav Hrach, jednatel a výkonný ředitel pro finance společnosti NET4GAS.