image

Problémy s rezervací kapacity

Postup při problémech s rezervací kapacit či nominacemi

V případě problémů týkajících se:

  • nedostupnosti aukčních platforem PRISMA nebo GSA (zejména v urgentních případech týkajících se aukcí v režimu na následující den či vnitrodenních),
  • kapacit NET4GAS nabízených v aukcích na platformách PRISMA a GSA,
  • aukcí v systému CAMS pro přepravu do / ze zásobníků plynu či
  • nominací,

kontaktujte neprodleně oddělení Obchod emailem na capacitybooking@net4gas.cz. V emailové komunikaci, prosím, připojte popis daného problému včetně screenshotu hlášené chyby. Oddělení Obchod kontaktujte paralelně také telefonicky na kontaktech zde.

Ve všední dny po 16. hodině, během víkendů nebo státních svátků se v těchto případech můžete obracet telefonicky přímo na Obchodní dispečink na číslech +420 220 225 970 nebo +420 739 536 629.