image

Problémy s rezervací kapacity

Postup při problémech s rezervací kapacit či nominacemi

V případě problémů týkajících se:

  • nedostupnosti aukčních platforem PRISMA nebo GSA (zejména v urgentních případech týkajících se aukcí v režimu na následující den či vnitrodenních),
  • kapacit NET4GAS nabízených v aukcích na platformách PRISMA a GSA,
  • aukcí v systému tryGAS pro přepravu do / ze zásobníků plynu či
  • nominací,

kontaktujte neprodleně oddělení Obchod emailem na capacitybooking@net4gas.cz. V emailové komunikaci, prosím, připojte popis daného problému včetně screenshotu hlášené chyby. Oddělení Obchod kontaktujte paralelně také telefonicky na kontaktech zde.

Mimo pracovní dobu, během víkendů nebo státních svátků se v těchto případech můžete obracet telefonicky přímo na Obchodní dispečink na číslech +420 220 225 970 nebo +420 739 536 629.