image

Společenská odpovědnost

Společnost NET4GAS si je vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči investorům, zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům, svým zaměstnancům, životnímu prostředí i místním komunitám. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které tvoří rámec pro její podnikatelské a společenské jednání. Principy společenské odpovědnosti jsou integrální součástí veškerých procesů společnosti.