image

Informace o síti

Aktuální provozní data přepravní soustavy

V části webových stránek Aktuální údaje přepravní soustavy jsou zveřejněna provozní data pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy týkající se mimo jiné:

  • přepravních kapacit,
  • odstávek pevné kapacity,
  • obchodování na sekundárním trhu s přepravní kapacitou,
  • nominací, alokací a skutečných průtoků,
  • parametrů pro výpočet množství plynu (Wobbe index, spalná tepla atd.) či
  • akumulace a systémové odchylky.

Pro každou z položek je možné zobrazit a exportovat jak aktuální údaje, tak i historická data a predikce do budoucna.
Historické přehledy využití kapacit a predikce vývoje volných kapacit NET4GAS jsou dostupné v jednotlivých souborech ke stažení níže.

Informace o dostupných technických kapacitách provozovatelů přepravních soustav sousedících s NET4GAS jsou dostupné na Transparency Platform ENTSOG.

► Aktuální údaje přepravní soustavy

Odstávky kapacit

Plánované odstávky přepravních kapacit včetně jejich historie jsou zveřejněny v rámci informací o provozních datech soustavy v části Odstávky pevné kapacity.

► Odstávky pevné kapacity

Transparency Platform ENTSOG

Na Transparency Platform ENTSOG jsou zveřejněny informace o kapacitách, nominacích, tocích či tarifech pro jednotlivé hraniční body evropských přepravních soustav.

► Transparency Platform ENTSOG

Urgent Market Messages

Na webových stránkách NET4GAS a Transparency Platform ENTSOG naleznete aktuální informace o nedostupných službách a kapacitách provozovatelů přepravních soustav včetně NET4GAS.

► Urgent Market Messages ENTSOG

► Urgent Market Messages NET4GAS

Ke stažení