Projekty

Společnost NET4GAS je klíčovou součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Přepravní soustava, kterou NET4GAS provozuje a dále rozvíjí, významně přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Díky společnosti NET4GAS patří Česká republika mezi klíčové země, které se významně podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie.