image

Plynárenské společnosti představily Středoevropský vodíkový koridor

23.09.2021

 

Společná iniciativa nazvaná Středoevropský vodíkový koridor se zaměřuje na rozvoj vodíkové "dálnice" ve střední Evropě. Měla by sloužit pro přepravu vodíku z budoucích hlavních oblastí produkce na Ukrajině, která nabízí vynikající podmínky pro jeho masivní ekologickou produkci. Dál bude směřovat přes Slovensko a Českou republiku do oblastí očekávané silné poptávky v Německu a EU. Vodíkový koridor rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a jeho spotřebiteli v České republice a na Slovensku.

Zúčastněnými společnostmi jsou Eustream (slovenský provozovatel přenosové soustavy plynu), Provozovatel plynárenské přenosové soustavy Ukrajiny (Gas TSO of Ukraine), NET4GAS (český provozovatel přenosové soustavy plynu) a OGE (přední německý provozovatel přenosové soustavy plynu).

„Zemní plyn zůstane důležitým zdrojem energie a významným prvkem dekarbonizace i v příštích dvou desetiletích. Přesto je pravděpodobné, že vodík bude kolem roku 2050 hrát významnou roli, protože tehdy by měly evropské ekonomiky dosáhnout uhlíkové neutrality. Musíme tedy začít zkoumat možnosti již dnes. Vodík je slibnou technologií, která je momentálně v rané fázi zavádění ve větším měřítku. Partnerství se sousedními provozovateli přenosových soustav by mohlo přinést velké synergie pro rozvoj ‚zeleného‘ vodíku,“ říká Pawel Stanczak, náměstek generálního ředitele pro rozvoj a transformaci Provozovatele plynárenské přenosové soustavy Ukrajiny.

Slovensko a Česká republika zase provozují rozsáhlý plynovodní koridor spojující Ukrajinu s evropskými oblastmi poptávky. Slovenský, český i německý plynovodní systém lze rovněž využít k přepravě vodíku. „Náš robustní přenosový systém by nabídl flexibilní a velmi nákladově efektivní způsob přepravy zelené energie dále na trhy EU. Jsme odhodláni připravit naši infrastrukturu na přenos vodíku a tím výrazně přispět k cílům EU v oblasti dekarbonizace,“ vysvětluje Rastislav Ňukovič, generální ředitel společnosti Eustream.

Na druhé straně se očekává, že Německo bude v Evropě hlavní oblastí vodíkové poptávky. Dovoz jeho značného množství je nezbytný pro uspokojení předpokládané spotřeby v tomto regionu.

Iniciátoři projektu se domnívají, že Středoevropský vodíkový koridor lze vytvořit částečným opětovným využitím stávající plynárenské infrastruktury v kombinaci s cílenými investicemi do nových specializovaných vodíkových potrubí a kompresorových stanic. To umožní přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti za přijatelnou cenu.

Čtyři partneři již začali zkoumat technickou proveditelnost vytvoření Středoevropského vodíkového koridoru pro denní přepravu až 120 GWh čistého vodíku z Ukrajiny do Německa do roku 2030. „I když jsou tyto technické studie velmi složité, jsme přesvědčeni, že díky silnému mezinárodnímu partnerství budeme mít první výsledky o proveditelnosti, kapacitě a nákladech na takovou přepravu vodíku již v příštím roce“  doplňuje Andreas Rau, výkonný ředitel společnosti NET4GAS.

„Mezinárodní vodíková síť je pro budoucí evropský trh nezbytná. Středoevropský vodíkový koridor je důležitým krokem na této cestě, protože nabízí možnost dodávat značné množství vodíku do německých průmyslových center již od roku 2030,“ uzavírá Jörg Bergmann, generální ředitel společnosti OGE, a dodává: „Jedna věc je jistá: bez širokého využívání vodíku spolu s obnovitelnými zdroji energie nebudeme schopni dosáhnout našich klimatických cílů pro roky 2030 a 2050.“

Další informace získáte u partnerských společností nebo na webových stránkách www.cehc.eu.

Tisková zpráva je ke stažení zde.