image

Služba TRU (Trading Region Upgrade) se i nadále setkává s kladnou odezvou trhu

24.08.2018

Vídeň / Praha, 24. srpna 2018: Služba TRU (Trading Region Upgrade) propojující rakouský a český trh s plynem se i nadále setkává s kladnou odezvou trhu. V průběhu čtvrtletní aukce přepravní kapacity byla v srpnu prodána téměř celá nabízená kapacita TRU z České republiky do Rakouska (22 000 kWh/h) na 2. a 3. čtvrtletí roku 2019. Rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude nabídnuto zbývající množství TRU, bude přijato brzy. Hlavním cílem služby TRU je zjednodušení transakčních procedur a snížení transakčních nákladů.

Po úspěšné roční aukci v červenci byla tato nová speciálně navržená služba nabídnuta provozovateli rakouské a české přepravní soustavy, společnostmi Gas Connect Austria a NET4GAS, formou aukce v časovém rozmezí od 6. – 20. srpna 2018 jako čtvrtletní produkt. Jejich zákazníci měli podruhé možnost podat nabídky za přepravu svého plynu z Rakouska do České republiky a naopak s tím, že jim bude stačit uzavřít jen jednu smlouvu. Díky tomu obě společnosti zároveň uvádějí do praxe plán Evropské unie na propojování trhů jednoduchým a nákladově efektivním způsobem.

Oba provozovatelé přepravních soustav nabízejí službu TRU samostatně. Přeshraniční transakce z Rakouska na český trh s plynem zajišťuje společnost Gas Connect Austria, transakce z České republiky na rakouský trh s plynem společnost NET4GAS.

Služba TRU je nabízena v rámci jednoroční pilotní fáze, po jejímž uplynutí bude produkt vyhodnocen.

Pro další podrobnosti se, prosím, obracejte přímo na provozovatele přepravních soustav nebo navštivte jejich webové stránky: www.net4gas.cz a www.gasconnect.at.

 

Gas Connect Austria GmbH

Společnost Gas Connect Austria se sídlem ve Vídni, je provozovatel přepravní a také distribuční soustavy zemního plynu. Společnost má 280 zaměstnanců pracujících celkem na šesti lokacích ve Vídni, Dolním Rakousku a Horním Rakousku. Gas Connect Austria provozuje moderní, vysoce výkonnou vysokotlakou plynárenskou soustavu, jejímž centrálním místem je plynárenský uzel Baumgarten s napojením na Německo, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko, a dále zásobníky plynu a produkční zařízení. Soustava plynovodů je dlouhá 900 kilometrů a skládá se z pěti kompresních stanic, 40 měřicích a přepravních stanic a vice než 100 přepravních měřicích bodů. Hlavní obchodní aktivitou společnosti je prodej kapacity pro přepravu plynu na příhraničních propojovacích bodech a pro domácí dodávky plynu v Rakousku. V plynárenské soustavě střední Evropy jí díky prodávané vstupní/výstupní kapacitě ve výši 150 miliard krychlových metrů ročně připadá klíčová role. Jakožto poskytovatel logistických služeb se silným zaměřením na zákazníky společnost neustále rozvíjí své produkty a služby v souladu s požadavky trhu. Gas Connect Austria je dceřinnou společností OMV Group, která drží 51% akcií, zatímco zbývajících 49% je rozděleno v poměru 60:40 mezi Allianz Capital Partners a SNAM. Gas Connect Austria je podílníkem ve společnostech  AGGM, AGCS, TAG GmbH a PRISMA, a je členem ENTSOG a GIE.

Kontakt pro média: publicrelations@gasconnect.at, Tel.: 0043-1-27500-88052

NET4GAS, s.r.o.

Společnost NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu plynu v České republice a poskytuje svým zákazníkům ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky a související obchodní a technické služby. Společnost NET4GAS přepravuje ročně okolo 45 miliard m3 zemního plynu a provozuje více než 3800 km plynovodů, tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu. Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz. NET4GAS má více než 500 zaměstnanců.

Kontakt pro média: zuzana.kucerova@net4gas.cz, Tel.: +420 739 537 273