image

Přeprava plynu ve zkratce

Základní informace

Smluvní vztah s NET4GAS je třeba navázat v případě

 • přepravy plynu z a/nebo do České republiky přes hraniční body, 
 • využívání zásobníků plynu v České republice.

Proces uzavření smlouvy

Rezervace přepravní kapacity

 • Obecné podmínky a pravidla pro rezervaci přepravních kapacit stanovuje Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem (§9 - §19) Nařízení Evropské komise (EU) 2017/459 (NC CAM) 
 • Rezervace přepravní kapacity na hraničních bodech:
  • Přepravní kapacita pro všechny hraniční body s výjimkou česko-polského je prodávána prostřednictvím platformy PRISMA. Přepravní kapacita pro česko-polský hraniční bod se prodává prostřednictvím platformy GSA
  • Pro rezervaci kapacity je nutné se na příslušné platformě zaregistrovat. Registrace podléhá schválení ze strany NET4GAS, je třeba mít přístup do systému CAMS.
 • Rezervace kapacit pro zásobníky plynu:
  • Rezervace kapacit probíhá na základě smlouvy s NET4GAS a na základě smlouvy s příslušným Provozovatelem zásobníku plynu. 
  • Přepravní kapacita z / do zásobníku plynu je prodávána prostřednictvím systému CAMS.
  • Skladovací kapacita je prodávána v aukcích organizovaných daným Provozovatelem zásobníku plynu.
 • Nominace přepravy

  • Nominace jsou zasílány pod příslušným shipper párem
  • Shipper pár tvoří dva shipper kódy přidělované společností NET4GAS a sousedním provozovatelem soustavy na daném propojovacím bodě. Shipper kód od společnosti NET4GAS nalezne uživatel v systému CAMS.

Další informace

Podmínky obchodování na českém Virtuálním obchodním bodě

 • Licence na obchod s plynem
 • Splnění všech zákonných povinností daných příslušnou legislativou, především Energetickým zákonem (§61)
 • Registrace u českého Operátora trhu (OTE) – podrobné informace naleznete zde. Operátor trhu je zodpovědný za vyrovnávání trhu s plynem a je třeba s ním uzavřít Smlouvu o zúčtování odchylek.   
 • Pravidla pro obchodování včetně pravidel pro vyrovnávání odchylek, tolerancí atd. jsou předmětem Vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem.

Ke stažení