Společnost NET4GAS jako výlučný držitel licence pro přepravu plynu v České republice zaručuje všem obchodníkům se zemním plynem rovný a transparentní přístup k přepravní soustavě a zabezpečuje dostatečné přepravní kapacity pro domácí a zahraniční poptávku. Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard mpro domácí spotřebu).

Služby poskytované společností NET4GAS zahrnují:

  • mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku
  • vnitrostátní přepravu plynu zemního plynu partnerům na území České republiky
  • doplňkové služby pro provozovatele plynárenských infrastruktur: údržba, dispečink