image

Tiskové sdělení k Cenovému rozhodnutí č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

02.12.2016

Dne 25. listopadu 2016 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) Cenové rozhodnutí č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2017. Toto rozhodnutí zahrnuje, mimo jiné, drastické snížení tarifů pro tranzit plynu o více než 20 %. Společnost NET4GAS je toho názoru, že pokles tarifu jako takový, stejně jako související proces, vážně porušují základní standardy a zásady řádné cenové regulace. Společnost NET4GAS je dále toho názoru, že tento přístup v krátkodobém i dlouhodobém horizontu poškodí Českou republiku. Proto se společnost NET4GAS rozhodla proti ERÚ zahájit právní kroky. Společnost lituje, že tyto kroky musí podniknout, ale věří, že zároveň přispějí ke zlepšení regulačního rámce v České republice v dlouhodobém horizontu.

Dne 1. prosince 2016 zveřejnil ERÚ tiskovou zprávu, ve které se snaží ospravedlnit snížení tranzitních tarifů. Společnost NET4GAS s většinou výroků publikovaných v této tiskové zprávě zásadně nesouhlasí, zdrží se však detailního veřejného komentáře, jelikož věc bude předmětem zmiňovaných právních kroků.

Přesné informace, týkající se portfolia dlouhodobých tranzitních smluv společnosti NET4GAS, se nacházejí v Prospektu (pouze v angličtině), strana 73, bod 2.3.2 na webových stránkách NET4GAS zde (pouze v angličtině) nebo v rámci veřejných informací o stavu vstupních / výstupních kapacit do roku 2032 na webových stránkách NET4GAS zde.