image

Ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), kterým Evropská unie vymezuje nová pravidla pro ochranu osobních údajů a zajištění jejich volného pohybu. 

Společnost NET4GAS, s.r.o. přijala v souladu s příslušnými právními předpisy k ochraně osobních údajů adekvátní technická a organizační opatření proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

V této sekci budeme průběžně aktualizovat „Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“ a také „Prohlášení o zpracování osobních údajů“. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo podněty, obraťte se, prosím, na koordinátora ochrany osobních údajů společnosti NET4GAS, a to prostřednictvím emailu osobni.udaje@net4gas.cz. 

Ke stažení: