image

Rozvojové plány

Evropský desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy

Požadavek na vypracování Evropského desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy vychází ze Nařízení (ES) 715/2009. Plán je vydáván každé dva roky v rámci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG) a jeho cílem je poskytnout konzistentní informace o vývoji evropských přepravních soustav a identifikovat případné budoucí investiční potřeby. Plán rovněž poskytuje širší pohled na rozvoj trhu s plynem a zahrnuje i analýzu bezpečnosti dodávek. Je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Plynárenské regionální investiční plány

Plynárenské regionální investiční plány (GRIP) se připravují na základě požadavku na podporu regionální spolupráce zakotvené v článku 7 Směrnice (EU) 2009/73/ES a článku 12 Nařízení (ES) 715/2009. Plány poskytují specifický pohled zaměřený na rozvoj plynárenské infrastruktury, regionální specifické analýzy a podklady pro identifikaci potenciálních budoucích potřeb plynárenské infrastruktury v jednotlivých regionech.

V současné době existuje šest regionálních uskupení:

Nejaktuálnější verze plynárenských regionálních investičních plánů, včetně všech příloh, lze stáhnout z webových stránek Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSOG) zde.

Provozovatel přepravní soustavy v České republice je součástí regionálního uskupení pro střední a východní Evropu (CEE GRIP) a severozápadního uskupení (NW GRIP).

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR připravuje každoročně provozovatel přepravní soustavy na základě požadavku §58k energetického zákona. Úkolem tohoto plánu je analyzovat vývoj maximální denní a roční spotřeby a přiměřenosti vstupní a výstupní kapacity pro Českou republiku. V plánu jsou uvedeny realizované a připravované investiční projekty, které navyšují kapacitu přepravní soustavy a publikována je zde i analýza bezpečnosti dodávek. K dispozici pouze v českém jazyce.

 

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2025-2034
Dokument určený pro veřejnou konzultaci pořádanou provozovatelem přepravní soustavy.

► Všeobecné informace k veřejné konzultaci a workshopům

 

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2024 - 2033
Dokument schválen ERÚ dne 3.1.2024.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2023 - 2032
Dokument schválen ERÚ dne 29.12.2022.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2022 - 2031
Dokument schválen ERÚ dne 10.12.2021.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021 - 2030
Dokument schválen ERÚ dne 14.12.2020.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 – 2029 
Dokument schválen ERÚ dne 17.12.2019.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2019 - 2028
Dokument schválen ERÚ dne 19.12.2018.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2018 - 2027 
Dokument schválen ERÚ dne 18.1.2019.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2017 - 2026

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 - 2025
Dokument schválen ERÚ dne 13.1.2016.