image

Rozvojové plány

Evropský desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy

Požadavek na vypracování Evropského desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy vychází ze Nařízení (ES) 715/2009. Plán je vydáván každé dva roky v rámci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG) a jeho cílem je poskytnout konzistentní informace o vývoji evropských přepravních soustav a identifikovat případné budoucí investiční potřeby. Plán rovněž poskytuje širší pohled na rozvoj trhu s plynem a zahrnuje i analýzu bezpečnosti dodávek. Je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Plynárenský regionální investiční plán pro střední a východní Evropu

Plynárenský regionální investiční plán pro střední a východní Evropu (CEE GRIP) se připravuje na základě požadavku na podporu regionální spolupráce zakotvené v článku 7 Směrnice (EU) 2009/73/ES a článku 12 Nařízení (ES) 715/2009. Plán poskytuje specifický pohled zaměřený na rozvoj plynárenské infrastruktury v regionu, regionální specifické analýzy a podklad pro identifikaci potenciálních budoucích potřeb plynárenské infrastruktury v CEE regionu. Do tohoto regionu je zahrnuto deset zemí, jmenovitě se jedná o Českou republiku, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Slovinsko. K dispozici pouze v anglickém jazyce.

CEE GRIP 2017, včetně všech příloh, lze stáhnout z webových stránek Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSOG):

CEE GRIP, tisková zpráva a zpráva o veřejné konzultaci jsou k dispozici pouze v angličtině. 

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR připravuje každoročně provozovatel přepravní soustavy na základě požadavku §58k energetického zákona. Úkolem tohoto plánu je analyzovat vývoj maximální denní a roční spotřeby a přiměřenosti vstupní a výstupní kapacity pro Českou republiku. V plánu jsou uvedeny realizované a připravované investiční projekty, které navyšují kapacitu přepravní soustavy a publikována je zde i analýza bezpečnosti dodávek. K dispozici pouze v českém jazyce.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 – 2029 
Dokument schválen ERÚ dne 17.12.2019.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2019 - 2028
Dokument schválen ERÚ dne 19.12.2018.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2018 - 2027 
Dokument schválen ERÚ dne 18.1.2019.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2017 - 2026
Dokument schválen ERÚ dne 22.3.2018. Na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 22. března 2018 byl z Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2017-2026 odstraněn projekt Obousměrného česko-rakouského propojení (BACI). Odstranění projektu BACI je předmětem soudního přezkumu iniciovaného společností NET4GAS a soudní řízení stále probíhá.

► Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 - 2025
Dokument schválen ERÚ dne 13.1.2016.