image

Projekt nové kapacity: Česko-polský propoj

7. 7. 2021

Informace o ukončení procesu přírůstkové kapacity na hranici mezi Polskem a Českou republikou zahájeného v roce 2019 (INCREMENTAL 2019-2021)

Operátoři přepravních soustav v Polsku (GAZ-SYSTEM) a v České republice (NET4GAS) informují, že v roční aukci přírůstkové kapacity na hranici mezi polskou a českou obchodní zónou, která se uskutečnila 5. července 2021 v souladu s Nařízením (EU) 2017/459 (NC CAM) a na základě rozhodnutí příslušných národních regulačních úřadů schvalujících projekt přírůstkové kapacity (rozhodnutí předsedy polského Energetického regulačního úřadu č. DRR.WRG.748.9.2020.Abu1 z 29. dubna 2021 a rozhodnutí českého Energetického regulačního úřadu č. 09654-15/2020-ERU z 5. května 2021), oba operátoři přepravních soustav nabídli společnou úroveň koordinované přírůstkové kapacity na hraničním bodě Cieszyn/Český Těšín.

Žádný účastník trhu si nezarezervoval žádnou přírůstkovou kapacitu ve výše uvedené roční aukci kapacit, a proto skončil ekonomický test se záporným výsledkem na obou stranách česko-polské hranice.

Podle článku 22(3) NC CAM, jestliže žádná úroveň nabídky nevyústí v kladný výsledek ekonomického testu, příslušný proces přírůstkové kapacity je ukončen.

 

5. 5. 2021

Zveřejnění podle článku 25 (2) a článku 28 (3) Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM)

Společnost NET4GAS informuje, že národní regulační úřady České republiky a Polska vydaly koordinované rozhodnutí ve věci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Společnost NET4GAS publikuje na základě článku 25 (2) a článku 28 (3) Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM) níže uvedené dokumenty:

 

5. 11. 2020

Návrh projektu přírůstkové kapacity

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS ve spolupráci se společností Gaz-System Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Žádost obsahuje dokumenty uvedené níže.

Do šesti měsíců od obdržení návrhu projektu vydá ERÚ společně s polským národním regulačním orgánem koordinované rozhodnutí o návrhu daného projektu přírůstkové kapacity.