image

Projekt nové kapacity: Česko-polský propoj

5.5.2021

Zveřejnění podle článku 25 (2) a článku 28 (3) Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM)

Společnost NET4GAS informuje, že národní regulační úřady České republiky a Polska vydaly koordinované rozhodnutí ve věci projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Společnost NET4GAS publikuje na základě článku 25 (2) a článku 28 (3) Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM) níže uvedené dokumenty:

 

5.11.2020

Návrh projektu přírůstkové kapacity

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS ve spolupráci se společností Gaz-System Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Žádost obsahuje dokumenty uvedené níže.

Do šesti měsíců od obdržení návrhu projektu vydá ERÚ společně s polským národním regulačním orgánem koordinované rozhodnutí o návrhu daného projektu přírůstkové kapacity.