image

Nová kapacita z března 2017

Dne 6. března 2017 byla na roční aukci kapacity na platformě PRISMA nabídnuta a úspěšně prodána nová přeshraniční kapacita.

Nová přeshraniční kapacita byla nabídnuta na základě pozitivních výsledků průzkumu trhu “Capacity4Gas” realizovaného v roce 2016, jenž prokázal výraznou dlouhodobou tržní poptávku po dodatečné kapacitě. Ta byla později potvrzena plány provozovatelů sousedních přepravních soustav i následnými technickými studiemi zabývajícími se příslušnou infrastrukturou, které společnost NET4GAS zpracovala.

Prodaná nová přeshraniční kapacita, propojující německou tržní oblast GASPOOL a Českou republiku a tržní oblast České a Slovenské republiky, je výsledkem společného úsilí německých provozovatelů přepravních soustav, společností GASCADE Gastransport a Ontras Gastransport, slovenského provozovatele přepravní soustavy, společnosti eustream, a společnosti NET4GAS.
 
Společnost NET4GAS na základě výsledků aukce investuje do příslušné nové plynárenské infrastruktury v České republice. Rozšíření přepravní soustavy představuje pro Českou republiku příležitost udržet si silnou pozici evropské tranzitní země, a tak posílit bezpečnost zásobování v regionu.

Kde najdu více?

Ke stažení