image

Zásobníky plynu a přímo připojení zákazníci

Způsob rezervace

Zásobníky plynu

 • Přepravní kapacita z / do zásobníku plynu je prodávána prostřednictvím systému CAMS.
 • Skladovací kapacita je prodávána v aukcích organizovaných daným Provozovatelem zásobníku plynu.

Zákazníci přímo připojení k přepravní soustavě

Přepravní kapacita pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě se rezervuje v systému CAMS.

Změna dodavatele a rezervace kapacity na dobu neurčitou

Při změně dodavatele či kapacity rezervované na dobu neurčitou předkládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci nové přepravní kapacity emailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz, a to v termínech daných Pravidly trhu s plynem (§20 a §21).

Rezervace měsíční, denní či vnitrodenní přepravní kapacity

Rezervace měsíční, denní a vnitrodenní přepravní kapacity a kapacity v režimu na následující den probíhají v systému CAMS.

V případě dotazů týkajících se rezervací přepravní kapacity pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě kontaktujte, prosím, naše Obchodní oddělení.

Pro jaké body prodává NET4GAS přepravní kapacitu?

Vstupní a výstupní body virtuálních zásobníků plynu

 • Gas Storage CZ
 • Moravia Gas Storage
 • MND Energy Storage

Výstupní body přímo připojených zákazníků

 • ČEPRO
 • Holcim (Česko)
 • Lovochemie
 • Rotor Clip
 • ČEZ Počerady
 • Cemex Czech Republic
 • Green Gas DPB
 • C-energy 
 • E.nest Energy

EIC kódy jednotlivých bodů jsou definovány v Příloze č. 3 Řádu provozovatele přepravní soustavy.

Rozčlenění přímo připojených zákazníků do skupin podle Vyhlášky 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu najdete zde.

Typy produktů dle délky

Pro virtuální bod zásobníku plynu nabízí NET4GAS měsíční, denní, denní na následující den (day-ahead) a vnitrodenní (within-day) produkty. V souladu s § 10 a 11 Pravidel trhu s plynem mohou být kapacity rezervovány dopředu až na období příštích 31 plynárenských dní v případě denních kapacit a 60 měsíců při rezervování měsíčních kapacit.

Pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu jsou produkty nabízeny na neomezenou dobu, ale i s klouzavou, měsíční, denní, denní na následující den (day-ahead) a vnitrodenní (within-day) dobou trvání. Podrobné podmínky jsou uvedeny v § 9, odstavec 5 Pravidel trhu s plynem.

Užitečné odkazy