image

Prodej přepravní kapacity

Společnost NET4GAS svým zákazníkům nabízí prodej různých typů přepravní kapacity v případě, že chtějí:

  • importovat a/nebo exportovat plyn přes české vstupní a výstupní hraniční body
  • využívat zásobníky plynu v České republice
  • dodávat plyn zákazníkům přímo připojeným na přepravní soustavu

Nezbytnou podmínkou každého obchodníka, který plánuje využívat přepravní soustavu NET4GAS, je uzavření Rámcové smlouvy a následná registrace na příslušných aukčních platformách.

Druhy přepravní kapacity a postupy a termíny pro její rezervaci jsou stanoveny v Pravidlech trhu s plynem (§9 - §27), kdy pravidla pro rezervace přepravní kapacity na hraničních bodech primárně vycházejí z Nařízení Evropské komise (EU) 2017/459 (NC CAM).

Členění produktů přepravní kapacity

Primární členění produktů je dle délky poskytované služby, a to počínaje produkty vnitrodenními a konče víceletými rezervacemi kapacit. Dále kapacitní produkty členíme na:

  • pevné nebo přerušitelné a
  • pro hraniční body na koordinované (neboli bundlované) nebo nekoordinované.

Zatímco pevná kapacita za standardního provozu garantuje přepravu přes daný vstupní či výstupní bod přepravní soustavy, využití přerušitelné kapacity nemusí být s ohledem na aktuální provozní podmínky vždy umožněno.  

Koordinovaná kapacita znamená kapacitní produkt, který se skládá z odpovídajících vstupních a výstupních kapacit na obou stranách propojovacího bodu, tj. uživatel soustavy uzavírá kontrakty s oběma sousedícími provozovateli přepravní soustavy zároveň. Nekoordinovaná kapacita je nabízena pouze pro jednu stranu hraničního bodu, pro její využití ale uživatel soustavy musí najít protistranu na druhé straně hranice.

Kde najdu více?

Užitečné odkazy